Nytt

Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken der den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms ba seg løslatt fra varetekt.

Nord-Troms tingrett ga torsdag politiet medhold i kravet om videre fengsling i fire uker for den siktede mannen. Da hadde han sittet én uke i varetekt, siktet for å ha utnyttet sin stilling til å oppnå seksuell omgang. Siktelsen omfatter også utnyttelse av person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

I forbindelse med fengslingsforlengelsen i forrige uke hadde politiet utvidet siktelsen mot mannen, men verken Nord-Troms tingrett eller Hålogaland lagmannsrett har under ankevurderingen ment at det er hold i deler av denne utvidede siktelsen.

Likevel mener begge domsinstansene at det er godt nok grunnlag i politiets øvrige siktelse til å holde mannen i varetekt i fire nye uker.

Ikke skjellig grunn

– Når det gjelder de ikke-identifiserte fornærmede som politiet tidligere har omtalt, finner lagmannsretten i likhet med tingretten at det på nåværende tidspunkt ikke er skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold overfor disse.

Lagmannsretten finner imidlertid at det foreligger slik bevisforspillelsesfare knyttet til den opprinnelige delen av siktelsen at fengsling er nødvendig, skriver Troms politidistrikt i en uttalelse mandag ettermiddag.

Kripos kommer tirsdag til Tromsø for å bistå det lokale politiet i arbeidet. Fra tidligere har etterforskerne i saken undersøkt store mengder beslaglagt materiale i form av data- og mobilbeslag, samt aktivitet på sosiale medier.

I fengselet

Advokat Ulf. E. Hansen var mandag ettermiddag i fengselet hos sin klient, får NTB opplyst. Fredag sa forsvareren til NRK at en bekymringsmelding fra Finnmark fra år 2000 var grunnlaget for kravet om videre fengsling, og for at politiet utvidet siktelsen. Han beskrev grunnlaget som løse påstander og rykter og ikke noe som hørte hjemme i en siktelse.

– Vi har tatt dette med i siktelsen og mente det var grunnlag for dette og at det ikke kan anses som rykter. Vi tar til etterretning at retten mener det ikke er sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd, kommenterte politiinspektør og seksjonsleder ved påtaleenheten i Troms politidistrikt, Elin Nordgård Strand.

Hansen er på sin side fornøyd med at retten har funnet at det ikke er skjellig grunn til mistanke med hensyn til den utvidede siktelsen.

Advokaten understreker imidlertid at han og klienten fortsatt mener det ikke er grunnlag for holde siktede varetektsfengslet.

– Bevisforspillelsesfaren må nå vurderes konkret opp mot den opprinnelige siktelsen, og lagmannsretten legger til grunn at mye av materialet er sikret. Likevel sier de tydelig at det er sannsynlighet for at min klient vil påvirke vitner hvis han blir løslatt, uten å drøfte det videre. Det syns vi er litt sterkt sagt, sier Hansen til NTB.

Ingen anke

– Vår anførsel er punkt 1; hvis siktede etter løslatelse skulle prøve å påvirke vitner, måtte han jo skjønne at det var til ris til egen bak. Og punkt 2; at ved enhver omstendighet ville denne faren kunne elimineres med et kontaktforbud overfor de aktuelle vitnene, sier han videre.

De vil likevel ikke anke kjennelsen videre til Høyesterett, og velger heller nå å forholde seg til at samfunnstoppen blir værende i fengsel fram til 8. februar.

–Min klient har det jo tøft. Det var en nedtur å få den kjennelsen i dag. Men han er en rolig og fattet mann, så han tar dette med fatning, sier Hansen.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!