Eidsivating lagmannsrett løslater en 17-åring som er pågrepet for to seksuelle overgrep på fem dager – til tross for at retten slår fast at siktelsen er svært alvorlig og at det foreligger «sterk gjentakelsesfare».

Lagmannsretten pålegger 17-åringen husarrest og meldeplikt til politiet.

Ett av overgrepene gutten er siktet for er en overfallsvoldtekt som skal ha funnet sted tirsdag i forrige uke. Politiet ville ikke fengsle ham da han ble pågrepet for denne, men ba om varetektsfengsling da han ble siktet i den nye saken – også den beskrives av politiet som et overfall.

Det vakte en viss oppsikt at Romerike og Glåmdal tingrett sa nei da politiet tirsdag denne uken begjærte 17-åringen fengslet, men nå har altså lagmannsretten stadfestet tingrettens avgjørelse, og han blir dermed løslatt.

17-åringen ble pågrepet 1. august og siktet for en overfallsvoldtekt etter at en kvinne ble angrepet i nærheten av hjemmet sitt. Kvinnen slapp unna da hun fikk varslet familie på telefon.

Kjennelsene fra tingrett og lagmannsrett er underlagt forbud mot å identifisere siktede offentlig, men Document kan opplyse at han har et etternavn som er vanlig i Uganda.

Fengsling ikke «tvingende nødvendig»

Lagmannsretten viser til at siktede er under 18 år, og at han dermed ikke kan fengsles med mindre det er «tvingende nødvendig». Siktede fyller 18 år om få uker.

Terskelen for å varetektsfengsle et barn er høy, og det skal unngås at barn utsettes for det inngripende tvangsmidlet i større grad enn nødvendig. Etter barnekonvensjonen artikkel 37 bokstav b kan fengsling av barn bare benyttes som «en siste utvei». Lagmannsretten må derfor vurdere om det finnes alternativer til varetektsfengsling som kan avhjelpe gjentakelsesfaren.

Overhengende fare for gjentagelse

Eidsivating er enig med tingretten, til tross for at begge rettsinstanser slår fast at det er overhengende fare for gjentagelse.

Lagmannsretten refererer tingrettens kjennelse, som viser til at siktede har «fremvist et modus og at han har lignende tilnærming i sakene».

Retten viser også til at siktede ble ilagt besøksforbud og meldeplikt etter hendelsen 1. august 2023, men at han likevel er siktet for et nytt seksuallovbrudd få dager senere. Retten vurderer at dette samlet sett tilsier at det foreligger sterk sannsynlighetsovervekt for at han vil begå en ny straffbar handling

Lagmannsretten sier seg enig med tingretten og «tiltrer vurderingen», som det heter, men viser til at siktede er under 18 år, og at han bare kan fengsles dersom det er «tvingende nødvendig»

Husarrest og meldeplikt

Eidsivating lagmannsrett viser til at siktelsen er svært alvorlig, og at det er gått kort tid mellom de to hendelsene og siktede ble pågrepet av politiet og løslatt med meldeplikt etter den første hendelsen.

Lagmannsretten etablerer en ordning som innebærer at siktede må oppholde seg i sitt hjem 24 timer i døgnet, med daglig meldeplikt til politiet. Retten vedgår at dette regimet ikke vil eliminere gjentagelsesfaren:

Politiet har anledning til å føre tilsyn med at vilkårene overholdes. Lagmannsretten er enig med forsvarer i at selv om disse vilkårene ikke eliminerer gjentakelsesfaren, er de tilstrekkelig til å redusere gjentakelsesfaren slik at det ikke er tvingende nødvendig at siktede holdes fengslet.

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.