Svensk påtalemyndighet fikk ikke medhold av lagmannsretten i at en 51 år gammel afghansk mann dømt til 2,5 års fengsel for voldtekt av en 11-årig jente, måtte utvises fra landet. Lagmannsretten fant ingen spesielle grunner til å utvise mannen, skriver HRS.

HRS skriver mandag at mannen er dømt for gjentatte seksuallovbrudd mot flere svenske barn i alderen 5-11 år.

I desember i fjor fikk Ahmad Motmain (51) en dom på 2,5 års fengsel for voldtekt av en 11 år gammel jente og seksuelle overgrep mot flere andre barn. Voldtekten skjedde i en svømmehall. Politiets etterforskning avdekket at Motmain over flere år hadde begått seksuelle overgrep på en rekke barn i alderen 5 til 11 år.

Etter at dommen ble avsagt i Gøteborg tingrett, anket påtalemyndigheten dommen til lagmannsretten. Aktor ville ha straffen skjerpet til utvisning fra Sverige og et innreiseforbud på 15 år.

Lagmannsretten uenig

HRS skriver at afghaneren søkte asyl i Sverige i 2003. Han fikk avslag i 2008, men klarte med henvisning til en ansettelseskontrakt å få midlertidig opphold fra 2009. Fire år senere fikk mannen, hans kone og barn permanent oppholdstillatelse.

I Sverige har Ahmad Motmain vært styreleder i en afghansk forening med formål om å stoppe utvisninger av grunnløse asylsøkere. Dette er en forening som skal være finansiert med svenske skattepenger. Det hører også med til historien at Motmain etter 17 år i Sverige knapt snakker svensk.

Med andre ord snakker vi om en pedofil overgriper som ikke bare utelater å bidra til det svenske samfunnet, men en som direkte motarbeider svenske lover, finansieres av staten, og som utgjør en sikkerhetsrisiko for barn og unge. Det skulle man tro, slik som også påtalemyndigheten åpenbart tenker, kvalifisere til utvisning fra Sverige og et innreiseforbud på (minst) 15 år.

Lagmannsretten opprettholder imidlertid dommen på 2,5 års fengsel, men avviser kravet om utvisning.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=”280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=”282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.