Gulating lagmannsrett opprettholdt dommen på fire og et halvt års fengsel for en 19-åring som er dømt for å ha voldtatt en 16 år gammel jente.

Ett år av dommen er gjort betinget, skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg til fengselsstraffen, er den unge mannen dømt til å betale jenta 175.000 kroner i oppreisningserstatning.

Tiltalte var selv under 18 år da voldtekten fant sted på Karmøy i fjor sommer. Av hensyn til hans unge alder, har retten gitt ham ett års strafferabatt.

Ifølge dommen har både tiltalte og fornærmede forklarte seg ganske likt om det som skjedde på Karmøy 19. august i fjor. Den store forskjellen er at tiltalte i avhør hevdet at den seksuelle omgangen var frivillig og at jenta medvirket aktivt. retten tror ikke på denne delen av mannens forklaring, men fester lit til det jenta har forklart om at hun gjorde så mye motstand hun kunne.

De to kjente ikke hverandre fra før, og i dommen står det at overgrepet grenset til overfallsvoldtekt.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!