Nytt

”Ali” – den afghanske muslimen som konverterte til kristendommen og fikk kastet kokende vann over seg på Hå mottakssenter – fikk medhold i Jæren tingrett tirsdag. Det var de to meddommerne som gikk inn forat den tiltalte somalieren skulle straffes, mens fagdommer ønsket tiltalte frifunnet. Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, da det er mulig den blir anket til Lagmannsretten.

Retten mener det er bevist at tiltalte fulgte etter ”Ali” og kastet gryten med vannet på ham bakfra:

«Det er særlig skadens plassering på kroppen og dens omfang som gjør at retten ikke finner tiltaltes og vitnenes forklaring troverdig angående rekkefølgen. I tillegg synes det usannsynlig at fornærmede skulle løpe etter tiltalte og angripe ham, når en legger til grunn det han forklarte om sin frykt for muslimer».


I dommen står det at lekdommerne finner det bevist at tiltalte forsettlig kastet gryten. Han var klar over at vannet var kokende, og forsto derfor at fornærmede ville bli skadet. Flertallet finner ikke grunnlag for å si at tiltalte var i en nødrettssituasjon.
“Ali” tilkjennes en erstatning på kr 40.000,-.
Gjerningsmannen dømmes til 5 mnd.s fengsel.

Avisen Dagen har flere ganger forsøkt å få kontakt med advokat Thomas Andreas Olsen, som forsvarte den tiltalte, for å få en kommentar. Men dette har ikke lyktes.

Det er betegnende at både aktor, fagdommer og forsvarer var enige om at saken kunne omhandle et uhell, da der ikke fantes vitner som kunne bekrefte ”Ali”s versjon. Følgelig var det ord mot ord. Men lekdommerne – altså de uten juridisk embedseksamen – trodde på ”Ali”. Det religiøse aspekt er derved tillagt stor plass i dommen, selvom den ikke var med i tiltalen.
Er det noe i vårt juridiske system som ikke tar inn over seg religiøse konflikter?

http://dagen.no//Nyheter//Innenriks/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=75383&articleView=true

http://dagen.no/Meninger/Leder/tabid/250/Default.aspx?ModuleId=75381&articleView=true