Nytt

AUF/Ap-politikeren Khaled Ahmed fra Hamar må for retten for å ha forklart seg falskt om sin bakgrunn da han søkte asyl i 2002. Han sa at han var fra Somalia, mens han i virkeligheten er fra Djibouti.

Saken skal opp for tingretten.

Mer interessant er det at UDI har åpnet en sak mot ham og vil ha Ahmed utvist og fratatt statsborgerskapet.

UDI har parallelt startet en ny forvaltningssak mot Ahmed, og i den forbindelse mottok han denne uken et forhåndsvarsel om utvisningsvedtak fra hele Schengen-området og et forhåndsvarsel om bortfall av det norske statsborgerskapet sitt.

Dette betyr i prinsippet at UDI gir et signal om at slike vedtak kan være nært forestående.
Hans advokat, Eivor Øen, har nå fire uker på seg til å svare på dette varselet. Deretter vil UDI fatte et vedtak om hans brudd på utlendingsloven er av såpass grov karakter at han må utvises og miste sitt norske statsborgerskap.

Ahmed har tidligere sagt han er forberedt på å miste statsborgerskapet, men at han vil kjempe for å unngå utvisning.

Blir han utvist, kan han ikke returnere til Norge under noen omstendigheter innenfor en tidsperiode, og med en minstetid på to år.

Det finnes titusener av mennesker i Norge som kaster sine papirer, og som kun har fått opphold på grunnlag av hva de sier. Hvis det skulle vise seg at man kan bli utvist for å ha løyet, om det så er ti år senere, kan det få konsekvenser for svært mange, om ikke annet i form av frykt for å bli oppdaget.

Flere av Ahmeds nærmste fikk komme til Norge på familiegjenforening. Hva med dem?

 

http://www.h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/202720/Default.aspx