Nytt

Hedmark er preget av en rekke eksempler på vinningskriminalitet. Hvor store verdier det er snakk om vet ingen eksakt, men det er østeuropeere som dominerer denne type kriminalitet.

Ran, gulltyveri og tvilsom eksport av katalysatorer. Østeuropeerne dominerer vinnings-kriminaliteten på Hedmarken.

Det ser ut til at katalysatorer er et spesielt atraktivt marked for østeuropeerne nå. Eksosanlegg «slaktes» og katalysatorene selges. Gullsmedbutikker blir frastjålet store verdier fra omreisende vinningskriminelle. Politiet tror det er snakk om organiserte bander.

Politiet mener at litauerne har stjålet bildeler hos Grønvolds bildemontering i Brumunddal, i tillegg til et bilopphoggeri på Skarnes.

Politiet har beslaglagt en del katalysatorer, i tillegg til en hvit Mercedes-Benz kassebil som mennene har brukt.

I avhør har mennene forklart hvordan det er mulig å få opp mot 50 Euro betalt per katalysator de sender ut av landet.

De tre litauerne er spredd på tre ulike fengsler på østlandsområdet.

Kvinne for retten – mangler en gjerningsmann

Onsdag blir ei rumensk kvinne som sitter i varetekt framstilt for Hedmarken tingrett. Hun har tilstått forsøket på å stjele gullringer for 160.000 fra gullsmed Bjørklund på Maxi.

Kvinnen var i følge med en mann under forsøket, men han er fullstendig forduftet.

Hun har fortalt at hun kom til Hamar for å tigge, og at hun bor hos en rumensk mann som hun ikke husker adressen til.

Politiet tror kvinnen er en del av et omreisende rumensk kriminelt nettverk som stjeler for store verdier.

Kripos har skrevet en rapport som peker på at kriminaliteten fra østeuropeere har økt vesentlig etter EU-utvidelsen mot øst.

Kripos har laget en rapport over mobile vinningskriminelle i Norge.

Rapporten slår fast at det er borgere fra de tre landene Polen, Litauen og Romania som dominerer.

Rapporten peker på at kriminaliteten har økt betydelig med EU-utvidelsen østover.

 

http://h-a.no//Nyheter//Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=140875&articleView=true

http://www.h-a.no//Nyheter//Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=140872&articleView=true