Nytt

11. august skriver Hamar Arbeiderblad om en utenlandsk statsborger som har truet med drap, han har truet med å bortføre sine egne barn og kjørt en ambulanse til vrak. Personen er registrert med 29 straffbare forhold det siste året, men flere er henlagt bl.a fordi han har oppholdt seg i hjemlandet. Hjemreisen som skal være betalt av NAV. Det er å håpe at trauste hedmarkinger som leser artikkelen undrer seg over bruk av penger, og ikke minst, over den lave terskelen for å sende slike mennesker ut i samfunnet.

Hedmarken tingrett har gitt politiet medhold i varetektsfengsling av en utenlandsk statsborger for grove drapstrusler mot sin egen familie.

Mannen har den siste tiden vært inne i psykiatrien etter at han i slutten av juli stjal og vraket en ambulanse i Hamar.

Nå mener retten det er fare for at han skal begå grov kriminalitet om han er på frifot.

Drapstruslene er rettet mot flere personer.

———————————-

Han er også siktet for at han har sagt han ville bortføre egne barn til sitt opprinnelige hjemland.

Politiet mener truslene er reelle, siden mannen verken har fast arbeid, statsborgerskap eller annen særlig sterk tilknytning til Norge.

————————————-

Han ble innlagt på sykehus etter tyveriet, men skrev seg selv ut av behandlingen etter to dager fordi han var innlagt på frivillig grunnlag. Dermed pågrep politiet ham umiddelbart, og han ble tvangsinnlagt. Etter ei drøy uke gikk innleggelsen igjen over i frivillighet – og mannen skrev seg ut på nytt. Igjen ble han arrestert, og nå er han altså fengslet.

————————————

Men det skal også være straffbare forhold begått i Norge som er blitt henlagt som en følge av at mannen på et tidspunkt oppholdt seg i sitt opprinnelige hjemland. Denne «hjemreisen» var ifølge dokumentene i saken betalt av Nav.

http://h-a.no//Nyheter//Nyheter/tabid/72/Default.aspx?articleView=true&ModuleId=173150