Nytt

Over 14.000 etterlyste er på rømmen og unndrar seg pågripelse eller fengselsoning. Anslagsvis 2100 av dem får penger fra Nav rett inn på konto, melder TV2.

De siste fem årene er antall etterlyste i Norge doblet. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølgning eller soning. Mange er svært vanskelige å finne.

Særlig når de kriminelle har penger til å holde seg skjult i utlandet. Pengene kan stamme fra kriminell virksomhet. Men politiet vet også at flere tusen etterlyste får støtte fra Nav – mens de er på rømmen.

– Vi snakker om folk som er domfelt for grove forbrytelser, som for eksempel alvorlige kroppskrenkelser, seksuell omgang med mindreårige og voldtekt, sier politiinspektør og leder av Felles Kriminalenhet i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke, til TV 2.

Brekke sier de vet at mange oppholder seg i utlandet, og at de mottar støtte fra Nav samtidig som de er etterlyst.

Dermed står vi med følgende paradoks: Norske myndigheter finansierer ettersøkte kriminelle mens de gjemmer seg for norske myndigheter.

– Disse får Nav-penger på rømmen?

– Det er helt riktig, svarer politiinspektøren.

TV2 har fått innsyn i noen konkrete saker der politiet vet at kriminelle etterlyste har dratt til utlandet:

  1. Siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Han har mottatt penger fra NAV i 2017 til en utenlandsk konto. Oppholder seg sannsynligvis i Egypt eller Syria.
  2. Dømt for mishandling i familieforhold. Er etterlyst for innkalling til soning i fengsel av 4 år og 3 måneder. Oppholder seg sannsynligvis i Algerie.
  3. Dømt for bedrageri. Etterlyst for soning av dom på 1 år og 6 måneder i fengsel. Oppholder seg i Rwanda.
  4. Etterlyst for innkalling til soning av 3 år og 6 måneder for ran, samt siktet for legemsbeskadigelse med kniv. Opplyste selv i Tingretten at han mottok penger fra NAV. Oppholder seg sannsynligvis i Algerie.
  5. Dømt for overtredelse av narkotikalovgivning. Er etterlyst for soning av 3 år og 3 måneder. Opplyste selv i Tingretten at han mottok penger fra NAV. Oppholder seg sannsynligvis i UK eller Canada.

Politiet selv ønsker at loven endres, og at Nav skal få myndighet til å stanse utbetaling til de som er dømt for grove forbrytelser og oppholder seg i utlandet.

– Uakseptabelt

Justisminister Per-Willy Amundsen er provosert og lover å ta fatt i saken.

– Dette er en uakseptabelt at personer som har begått straffbare handlinger, skal leve på trygd, finansiert av skattebetaleres penger. Det er jeg veldig opptatt av at vi skal gjøre noe med, og vi kommer til å gjøre noe med det, sier justisminister Per-Willy Amundsen til TV 2.

– Vi vil jobbe frem endringer i straffeprosessloven som gjør det mulig å administrativt gå inn og stoppe trygdeutbetalingene, sier Amundsen.

TV2: 2000 etterlyste på rømmen får penger fra NAV rett inn på konto

Les også