Nytt

– Nå er det slutt. Festen er over. En person som er på rømmen, skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd, sier justisminister Per-Willy Amundsen.

Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) foreslår å stanse trygde- og pensjonsutbetalinger til personer som er på rømmen fra norske myndigheter.

TV2 meldte før sommeren at over 14.000 etterlyste er på rømmen og unndrar seg pågripelse eller fengselssoning. Anslagsvis 2.100 av dem får penger fra Nav rett inn på konto.

De siste fem årene er antall etterlyste i Norge doblet. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølgning eller soning. Mange er svært vanskelige å finne.

Særlig når de kriminelle har penger til å holde seg skjult i utlandet. Pengene kan stamme fra kriminell virksomhet. Men politiet vet også at flere tusen etterlyste får støtte fra Nav – mens de er på rømmen.

– Vi snakker om folk som er domfelt for grove forbrytelser, som for eksempel alvorlig legemsbeskadigelse, seksuell omgang med mindreårige og voldtekt, sa politiinspektør og leder av Felles Kriminalenhet i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke, til TV2 i juni.

Mange av de etterlyste kriminelle oppholder seg i utlandet. (skjermdump, TV2)

Nå setter justisministeren foten ned og fremmet fredag et lovforslag for å få en stans i utbetalingene.

– Nå er det slutt. Festen er over. En person som er på rømmen, skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd. Den tiden er forbi, slår Amundsen fast overfor TV2 fredag.

Ifølge politiet er det altså 14.000 personer som unndrar seg straffeforfølgelse eller soning. Flere tusen får støtte fra norske myndigheter mens de er på rømmen. Mange har forlatt Norge og oppholder seg utenlands på den norske statens regning.

Ifølge TV2s regnestykke kan det ha blitt utbetalt 277 millioner kroner årlig i støtte til disse personene, til sammen 1 milliard kroner over fire år.

Blant de etterlyste er det personer som er dømt for familievold, bedrageri, ran, narkotikaforbrytelser og seksuelle overgrep.

– Her har det gått ut altfor mange penger. Jeg kan ikke si nøyaktig hva beløpet er. Én krone er én for mye. Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.

Han håper Stortinget kan behandle dette raskt, slik at lovendringen kan tre i kraft fra nyttår.

Les også