Bildet: Norges justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Justisminister Per-Willy Amundsen kommenterer Barcelona og det er nesten på Gahr Støre-nivå: Utflytende, relativiserende og bagatelliserende og «ikke noe vi kan gjøre med». Det er oppskrift på resignasjon fra lovens øverste politiske myndighet.

Fra FrP. Tre uker før valget.

Det er for dårlig.

Referenget: «Vi kan aldri gardere oss helt mot terror» er stikkord for oppgivelse og passivitet. Folk begynner å forstå. Terroren «går inn». De krever ekte ledere.

Myndighetene jobber på høygir med sikkerhet og beredskap, men vi kan aldri gardere oss helt mot terror, fremholder justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Jeg tror vi skal være såpass realistisk å si at vi kan aldri sikre oss 100 prosent, og jeg tror heller ikke vi vil leve i et samfunn hvor vi kan sikre oss 100 prosent. Det vil ikke være et samfunn som er særlig hyggelig å bo i, sier han til NRK.

Han understreker samtidig at Norge er et trygt land, men oppfordrer befolkningen til årvåkenhet og til ikke å være naiv.

Regjeringen har fått mye kritikk for arbeidet med sikkerhet og beredskap i kjølvannet av den sterkt kritiske Gjørv-rapporten etter 22.-juliangrepene. Amundsen sier det må jobbes kontinuerlig med å styrke terrorberedskapen.

– Det er et høyt prioritert område som jeg personlig legger veldig mye i. Vi har styrket PST med 300 millioner kroner, vi har styrket politiet, vi har snart tilsatt 2.000 nye årsverk og vi får på plass et beredskapssenter, understreker statsråden. (NTB)

Det er stryk på stryk for denne uttalelsen. Viktigere enn penger er ideer og forståelse. Bruken av ordet «realisme» er nok et kodeord for handlingslammelse.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂