2,9 millioner personer, noe som tilsvarer 54 prosent av den norske befolkningen, mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av fjoråret. Totalt økte utbetalingene fra NAV til personer bosatt i Norge med 2,5 prosent fra 2020, tilsvarende 12,5 milliarder kroner, viser NAVs utbetalingsstatistikk som ble lagt frem i dag.

– NAV betalte ut rundt én million kroner hvert minutt i hele 2021. Flere barn, flere pensjonister og flere uføre bidro sammen med økte utbetalinger av arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Totalt betalte NAV ut 523 milliarder kroner. Ti milliarder gikk til personer bosatt i utlandet. Det tilsvarer 1,9 prosent av de samlede utbetalingene.

Utbetalingen av alderspensjon til personer bosatt i Norge økte med seks prosent fra 2020 og utgjorde 254 milliarder kroner. Uføretrygd er den nest største ytelsen med 102 milliarder kroner i 2021 – en økning på fem prosent. Utbetaling av sykepenger ble redusert med én prosent og landet på 49 milliarder, mens arbeidsavklaringspenger økte med ti prosent til 33 milliarder kroner. Dagpengeutbetalingene falt med 33 prosent til 25 milliarder kroner i 2021.

I alt fikk 1,5 millioner personer bosatt i Norge ytelse til livsopphold, noe som utgjør 44 prosent av befolkningen i alderen 18–66 år. Hver måned mottok i gjennomsnitt nesten hver fjerde person (23 prosent) i alderen 18–66 år ytelse til livsopphold i 2021. Ytelser til livsopphold inkluderer utbetalinger relatert til arbeid eller sykdom. Tilsvarende tall for 2020 var 1,6 millioner personer.

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge uansett alder, 94 900 kroner i løpet av fjoråret, en økning på 1800 kroner fra 2020. 

Nær 100 000 personer bosatt i utlandet mottok penger fra NAV i 2021. Over halvparten av dem er alderspensjonister. Totalt sendte NAV 10,1 milliarder kroner ut av landet. Hver utenlandsmottaker fikk i gjennomsnitt 102 000 kroner. 

Syv av ti mottakere i utlandet hadde ikke norsk statsborgerskap. Disse mottok 5,4 milliarder kroner. Norske statsborgere bosatt i utlandet fikk utbetalt 4,7 milliarder kroner.

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.