Ved utgangen av juni mottok i alt 346.800 personer uføretrygd. Det er en økning på 3.400 personer siden forrige kvartal. Flere kvinner enn menn er uføre.

Økningen tilsvarer 1 prosent, ifølge Nav.

Andelen uføretrygdede var på 10,2 prosent av befolkningen i alderen 18–67 år. Det utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng siden forrige kvartal og 0,4 prosentpoeng på ett år.

Økningen må ses i sammenheng med nedgangen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Tre av fire nye uføretrygdede mottok tidligere arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det er flere kvinner (12,2 prosent av befolkningen) enn menn (8,3 prosent) som mottar uføretrygd. Forskjellen mellom kvinner og menn har økt over tid, og andelen uføretrygdede kvinner er nå historisk høy, ifølge Nav.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂