Antallet uføretrygdede øker. I 2017 ble det registrert 325.900 uføretrygdede viser årsoversikten fra NAV. Antall mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen mellom 18 til 67 år var på 9,6 prosent per desember 2017. NAV forventer at dette vil fortsette å stige i årene som kommer.

– Etter en periode med stabil andel uføre, ser vi nå at andelen øker. På grunn av demografiske endringer og innskjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger forventer vi at økningen vil fortsette også framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding torsdag.

Mens antallet stiger i de yngre aldersgruppene, går det ned for dem over 60 år. De over 60 blir sprekere, mener NAV:

I et lengre tidsperspektiv har uføreandelen gått ned for de eldre. Dette skyldes trolig at de eldre stadig får bedre helse, har høyere utdanning og mindre fysisk krevende jobber, samt at pensjonsreformen har gitt flere muligheten til å gå av med alderspensjon/AFP fra 62 års alder.

Utviklingen er ikke så god blant de yngre:

Vi definerer unge uføre som mottakere av uføretrygd i alderen 18 til 29 år. Per 31. desember 2017 var det om lag 15 800 mottakere av uføretrygd i denne aldersgruppen. En økning på
1 470 uføre på ett år (10,2 %). Siden utgangen av forrige kvartal var det en økning på 560 personer i beholdningen (3,7 %).

De aldersstandardiserte tallene viser at forholdet mellom fylker endres noe når det korrigeres for alderssammensetningen i fylket. Blant annet ser vi at Oslo får en høyere uføreandel etter aldersstandardisering, mens mange av fylkene med høyest uføreandel får en noe lavere uføreandel. Dette skyldes i hovedsak at Oslo har en yngre befolkning, mens en del av fylkene med høy uføreandel har en tilsvarende eldre befolkning.

For de som liker tall og statistikk:

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂