Antall uføretrygdede i Norge økte med en prosent i 2022. Ifølge Navs prognose vil veksten fortsette i 2023 og 2024. 10,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år fikk uføretrygd ved utgangen av 2022. Det var 28.700 nye uføretrygdede i løpet av fjoråret.

– Både antallet og andelen personer som mottar uføretrygd, har vokst jevnt i flere år, men noen grupper øker mer enn andre. Blant annet er det mange flere kvinner enn menn som blir uføretrygdet helt, eller delvis. Over tid har vi også sett en sterkere vekst i andelen uføre under 30 år, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Det er flere kvinner enn menn som er uføretrygdet. Andelen uføretrygdede kvinner var 12,5 prosent av befolkningen, mens det for menn var 8,5 prosent.

Andelen eldre uføretrygdede går ned, mens andelen yngre går opp. På ti år har andelen uføretrygdede i befolkningen mellom 18 og 29 år økt med 1,3 prosentpoeng.

– Mange av de unge vi møter har hatt problemer i oppveksten, et mindretall har gjennomført grunn- og videregående skole og de fleste i denne aldersgruppa har aldri vært i jobb, sier Holte.

Les også:

– Innvandring kan true oppslutningen om velferdsstaten

Kjøp bøker fra Document!

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.