En undersøkelse Nav har foretatt anslår at Nav-utbetalingene i 2060 vil ha økt til mellom 20 og 90 milliarder kroner fra dagens nivå. Norge trenger mange flere innbyggere som jobber.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.