NAV la i forrige uke frem nye tall som viser at antall uføretrygdede er gått opp med 10.700 personer bare i løpet av siste kvartal. Det betyr at 311.200 personer, eller nesten ti prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder, nå mottar uførepensjon.

Ifølge NA24 betyr dette at regjeringens egne prognoser for antall nye uføretrygdede i 2012, er blitt sprengt allerede i løpet av årets tre første måneder. Ekstra urovekkende er det at stadig flere unge uføretrygdes, samt at mye av økningen skyldes psykiske lidelser. Menn under 30 år er overrepresentert på statistikken.

Baard Meidell Johannesen skriver på NHO-bloggen at de fleste av de 173.000 personene som går på såkalte arbeidsavklaringspenger, ser ut til å ende opp med uføretrygd.

Om man legger dette antallet til de uføretrygdede, er det altså omlag femten prosent av alle i yrkesaktiv alder som befinner seg mer eller mindre permanent utenfor arbeidsmarkedet. Hvis man ser bort fra de mange under utdanning som ikke kvalifiserer til trygd, dreier det seg i realiteten kanskje om så mange som tjue prosent.

NAVs egen statistikk viser altså ikke det reelle omfanget av problemene store deler av befolkningen har med å komme seg inn i arbeidslivet og bli der.

Meidell Johannesen kompenserer for NAVs relativt pyntelige tall ved å sammenligne den kvartalsvise veksten på 10.700 personer med de omlag 60.000 nyfødte pr. år: Dersom veksten fortsetter slik resten av året, vil de nye uføretrygdede utgjøre to tredjedeler av et årskull.

Han stikker heller ikke under en stol at den store innvandringen sannsynligvis vil aksentuere problemet, gitt at trygdetilbøyeligheten blant innvandrere er høy etter noen få år i arbeidslivet.

 

NA24: – Jens har mistet fullstendig kontroll
NHO-bloggen: Trygdebølgen?
Dagsavisen: Hver tiende nordmann er ufør

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂