Nytt

NAV-sjef Joakim Lystad later som om den norske trygdestatistikken ikke er alarmerende, skriver Baard Meidell Johannesen på NHO-bloggen. I en kommentar til det siste årets utvikling i antall uføretrygdede, skriver velferdsetaten at andelen ligger stabilt på ca. 10% av personene i yrkesaktiv alder.

I realiteten er det dårlig nytt at andelen uføretrygdede holder seg konstant når befolkningen øker, for mesteparten av befolkningsøkningen skyldes innvandringen, og nyankomne innvandrere blir ikke uføretrygdet. Det betyr i realiteten at den totale trygdetilbøyeligheten øker. Uten innvandring ville altså den totale andelen ha gått opp.

Meidell Johannesens bemerker videre at NAVs måte å presentere tingene på kamuflerer det faktum at trygdetilbøyeligheten hos unge under 30 år viser en kraftig økning på 8,5% fra 2010 til 2011, samt at store kull av personer over seksti år er gått over fra uføretrygd til tidligpensjon. Selv om det naturligvis ikke reduserer statens totale trygdekostnader, så pynter det på uførestatistikken og gir NAV-sjefen sjansen til å late som om alt er i sin skjønneste orden.

 

NAV i uføre