NAV har kunngjort at andelen av befolkningen på uføretrygd er i løpet av ett år gått ned fra 9,6 til 9,4 prosent. Det er likevel tvilsomt om regjeringspartiene vil bruke den opplysningen til å slå seg på brystet før valget.

Nedgangen skyldes nemlig at det er kommet til færre nye uføretrygdede enn det er gamle uføretrygdede som er gått over på alderspensjon, hvilket igjen kommer av at mange unge har vært mottagere av såkalte arbeidsavklaringspenger.

Denne ordningen avvikles til neste år, og dermed forventes et byks i antall uføretrygdede. En tingenes tilstand som kan sammenlignes med en demning som brister – etter valget.

NAV-direktør Joakim Lystad er mest bekymret for at andelen unge på uføretrygd er økende:

Det er nå 10.200 uføre i aldersgruppen 18-29 år. Dette tilsvarer 1,3 prosent av befolkningen på samme alder. Sammenlignet med i fjor har andelen unge uføre økt med 0,1 prosentpoeng.

– For andre år på rad ser vi nå en økning i andelen unge uføre. Det er bekymringsfullt. De som blir uføre i ung alder, risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet.

Samfunnet (på stor og liten skala) er altså blitt dårligere til å oppdra den oppvoksende slekt til et stolt, aktivt og produktivt liv. Det er et økonomisk problem og et potensielt demokratisk problem, men mest av alt et spirituelt problem.

 

Dagens Næringsliv: Færre blir uføre