Nytt

9,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, svarende til 309.000 personer, er nå uføretrygdede, skriver Dagsavisen. NAV-direktøren er bekymret for økningen blant de unge.

– Ser man på ulike aldersgrupper, er derimot bildet mer variert. De eldste aldersgruppene fortsetter å redusere sin uføreandel, mens vi ser en svak, men bekymringsfull økning blant de unge, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Hovedgrunnen til økningen er nedslående:

Andelen unge uføre har altså økt gradvis de siste årene, og utviklingen så langt i år viser at det er aldersgruppen 25 til 29 år som alene sørger for veksten. 59 prosent av dem har psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

Tidlig uføretygd medfører store utgifter i lang tid for staten, men verst er kanskje den menneskelige kostnaden. Er det ikke særlig godt å være ung i det nye Norge?

 

Ti tusen uføre mellom 18 og 29 år