Overveier De å gå under jorden i den hensikt å begå forbrytelser eller drive terror, uten at De har den fornødne finansielle trygghet?

NAV hjelper Dem! Sørg bare for å skaffe Dem en eller annen trygdeytelse før De forsvinner fra Deres folkeregistrerte adresse.

Nav utbetaler trygd til personer som er på rømmen fra politiet, men på grunn av taushetsplikten kan ikke Nav hjelpe politiet.

Nav kan heller ikke stanse utbetalinger til personer på rømmen.

– Nav vet ikke hvem som er ettersøkt, og vi vet ikke hvem av de ettersøkte som mottar midler derfra, sier stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland politistasjon i Oslo til NRK.

Nav har ikke rettslig grunnlag til å stanse utbetalingen til personer som unndrar seg straffegjennomføring. De kan heller ikke gi ut informasjon om andre adresser enn den folkeregistrerte, hvor de etterlyste kan tenkes å oppholde seg.

Stølen gjorde en test med å sende over navn på 1.000 etterlyste til Nav. De fikk treff på hundre personer, men kunne ikke si noe om hvem på grunn av taushetsplikten.

Statens høyre hånd vet altså ikke hva den venstre gjør. Den ene kan lete etter en forbryter, den andre kan finansiere vedkommende og holde oppholdsstedet hemmelig.

Datatilsynet synes det er greit at politiet får andre adresser fra NAV enn den folkeregistrerte, så hvis det går i orden må en trygdet forbryter i verste fall sove på sofaen hos en kamerat. Dette er så langt norsk kriminalitetsbekjempelse anno 2012 muligens vil få lov til å strekke seg.

Hvilket gir kriminelle syndikater en slags drømmeoppskrift: Kom til Norge, tusk til deg trygd, forsvinn fra ditt erklærte oppholdssted og start alle tiders mest komfortable forbryterliv. Hvor lang tid ville al Qaeda eller mafiaen på Balkan bruke på å lage system av dette? Mon tro om ikke oppskriften er i bruk allerede? Noe annet ville nesten være rart i planetens største paradis for kjeltringer.

 

Rana Blad: Rømlinger får penger fra Nav

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂