Nytt

Har SSB tatt med «white flight»  i betraktningen når prognosene for innvandrerbefolkningen i Oslo beregnes? Hva hvis nordmenn gir opp og bokstavelig talt flykter fra hovedstaden?

I Hedmark er det tegn på at Hedmarkinger nå for tiden flytter fra Oslo i større grad enn før. De flytter hjem. Er Oslo for nordmenn i ferd med å bli en utflytterby?

– Kravet til egenkapital gjør det vanskelg for nyetablerere. Senest mandag kveld hadde jeg visning på en enebolig der vi er 400.000 kroner over takst. Vi merker i stor grad at folk nå flytter tilbake til Hedmarken fra Oslo og har veldig stor kjøpekraft. Det gjør det utrolig vanskelig for førstegangsetablerere.

http://h-a.no//Nyheter//Nyheter/tabid/72/Default.aspx?articleView=true&ModuleId=154785