Nytt

Omdømmebarometeret 2011 er offentligjort. Det blir synligjort at  Oslos anseelse er langt dårligere enn for noen år siden. Den mest multikulturelle byen i Norge øker ikke i populæritet.

Oslos anseelse i nordmenns øyne har gått kraftig tilbake siden 2009. Andelen nordmenn som vil studere i Oslo har gått tilbake fra 47 prosent til 37 prosent, mens andelen som kan tenke seg å arbeide i regionen er gått tilbake fra 57 prosent til labre 39 prosent de siste to årene.

————————–

Snakker vi om en 22.-juli-effekt?

– Det er flere muligheter, voldteksbølgen i Oslo er også en av dem. Det har vært mye og det er sammensatt. Storbyen er generelt mindre attraktiv å bo i. De som kan tenke seg å flytte sier i undersøkelsen, at de heller vil til en mindre by enn en storby, sier daglig leder Rune Røyseland i Ordkraft.

Oslo har en stor tilflytting, men mange ønsker ikke å bo i Norges største by. I fjor var det mange overfallsvoldtekter. Så langt i år har det vært mange ran i hovedstaden. Mange skoler og barnehager er preget av store språkproblemer pga en stor overvekt av minoritetesspråklige. Trygghet og gode oppvekstvilkår for barn er sannsynlige faktorer for at folk ønsker å bo andre steder.

– Barometeret måler et omdømme, og det er ikke alltid det er samsvar mellom omdømme og folks handlinger. Oslo har størst tilflytting, størst tilfang av studenter og så videre. Når det er sagt er er en regions omdømme utrolig viktig, mener Soppeland.

– Oslo har stor tilflytting statistisk sett. Men det er likevel påfallende mange som ikke har lyst til å bo ser, sier Røyseland.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Oslos-omdomme-er-kraftig-svekket-2939753.html