Tavle

Eskil Rønningsbakken er en internasjonalt kjent balansekunstner som etter mange år i utlandet nå vender tilbake til Hedmarken. Han bosetter seg i Vang utenfor Hamar. Argumentene til Eskil Rønningsbakken for hvordan han ønsker å bo er helt motsatt av argumentene som brukes for å selge Oslo som en storby.

Oslos politikere jobber iherdig for å overbevise folk om at lykken er en millionby med barnehager på kjøpesentrenes tak, det skal være fint å miste både sol og utsikt fordi en ny boligblokk trenger plass der du bor, og eplehager er en uting fordi de tar for stor plass.

Allikevel finnes det folk som tenker gammeldags og ikke lar seg imponere av «salgsargumentene» for å få folk til å flytte til den kommende millionbyen Oslo:

– Jeg tror flere og flere etterhvert vil se verdien av det å kunne bo friere, og ha tilgang tilnaturen slik vi har her. Frisk luft, mindre folk og få lov til å gjøre mer som man vil, avslutter han.

2016-04-17 07.28.43

Hamar Arbeiderblad 16. april.