22/7

Geir Lippestads begrunnelse for å påta seg oppdraget med å forsvare Anders Behring Breivik var rettssikkerhet. Men nå bryter han selv en av prinsippene for denne sikkerheten – lojaliteten til klienten, skriver John Christian Elden på sin blogg.

Kravet om taushetsplikt er uten tidsbegrensning, skriver Elden.

La meg slå opp i de etiske regler punkt 2.3.2: «Plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset.».

Elden har hatt Eskil Pedersen som klient og drar en parallell: skulle han utlevert klienten i en bok?

«Mitt liv med Eskil Pedersen» er tittelen på boken jeg aldri får utgitt.

Ikke at det er taushetsbelagt at jeg bistår Eskil i Utøya-saken. Klientforholdet er offentlig kjent. Hva jeg har målbåret på hans vegne likeså. Men det vil nok ikke gi noen spenning som gjør at en bok blir bestselger.

Hvis jeg derimot i samsvar med den nye åpenhetslinjen for advokater i bokbransjen begynner å skrive litt om hva Eskil har betrodd meg, hvordan han egentlig føler det og hvordan  jeg oppfatter hans indre liv og spenninger på bakgrunn av våre samtaler de siste årene, begynner det kanskje å smake fugl. Hvis jeg appåtil antyder litt om hva jeg tror om hans tilregnelighet og vuderingsevner og når han føler på barnet i seg, er krydderet på plass.

At jeg er Høyre-mann og at vi er politiske motstandere har han jo visst hele tiden, så Eskil kan ikke bli overrasket over at dette kommer. Jeg har tross alt gjort meg mine notater gjennom noen år. Det kan vel ikke være noen grunn til å spørre Eskil først da?

Jeg kan også vurdere å holde en liten tale til Høyres landsmøte rundt bokutgivelsen så ingen skal glemme mitt demokratiske utgangspunkt.

Men jeg tror jeg må stå over.

http://johnchristianelden.blogg.no/1366900342_mitt_liv_med_eskil_pe.html

Advokatforeningen har ifølge NTB mottatt flere klager på Lippestads avsløringer og foreningen vil ta saken opp på et møte til helgen.

– Vi skal se på saken førstkommende lørdag. Vi har fått en rekke henvendelser fra medlemmer som er bekymret og har bedt oss vurdere om advokat Lippestad har brutt regler for god advokatskikk ved å utgi boken sin, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen til NTB.

Lørdag rykket advokat Carl Bore ut med sterk kritikk av Lippestads bokutgivelse i Dagbladet.

– Folk flest må kunne ha tillit til at de kan snakke fortrolig med sin advokat. Jeg synes ikke boka burde vært utgitt. Konfidensialitet er helt grunnleggende mellom klient og advokat. Plikten er streng og gjelder også etter at oppdraget er slutt, sa Bore til Dagbladet.