En Stortingsreferent kom med en ytring på Facebook mandag, som kostet ham jobben. Mannen kommenterte Eskil Pedersens oppførsel 22/7.

Dagbladet siterer bruddstykker, og nevner at mannen brukte uttrykket «barneofring». Han er tydeligvis indignert over Pedersens oppførlsel.

«Pedersens feige og egoistiske opptreden, som sannsynligvis kostet flere unge AUF-ere livet, skal av Arbeiderpartiet dekkes over for enhver pris», skriver han videre.

Dagbladet siterer beklageligvis ikke hele ytringen, noe som burde vært gjort for å vurdere dens valør.

Er dette nok til å koste noen jobben? Det mener Stortingets personalsjef.

Stortingets personalsjef og fungerende direktør Bård Knutzen sier til Dagbladet at det er uaktuelt å gi ham flere oppdrag.

– Dette er ikke i tråd med våre etiske retningslinjer. I retningslinjene, som blir kommunisert til alle våre ansatte, spesifiseres det at de også gjelder når man opptrer som privatperson, sier Knutzen.

Han opplyser at Stortingets administrasjon nå vil sende et brev til vedkommende, der de bekrefter at han ikke vil gis flere oppdrag som referent.

Datatilsynets informasjonssjef Ove Skåra mener bestemt at med 800 venner er mannens Facebook-ytring å regne som offentlig.

Han sier han ikke vil mene noe om ytringen kvalifiserer til oppsigelse, men så mener han noe likevel:

 

Han vil ikke ta stilling til hvilke ytringer som kan påvirke et arbeidsforhold, men slår fast at man ikke kan tillate seg hva som helst – heller ikke på Facebook.

Skåra mener åpenbart at denne ytringen faller utenfor hva som kan aksepteres. Det reiser en rekke spørsmål. Var ytringen så alvorlig at den kvalifiserer til utestengelse fra jobben? Hvilket signal sender det i så fall? Ville det ikke vært mer proporsjonalt om man hadde innkalt vedkommende og minnet om at arbeidsplassen tilsier visse hensyn? I stedet avslutter man forholdet. Det er en drastisk reaksjon. Skyldes det frykt? For reaksjoner ovenfra og/eller hvis pressen får nyss i saken? Er det frykt som skal diktere ytringsfriheten?

Slik ytringen fremstår virker den ubetenksom og ubehersket. Men skal ubeherskede meninger kunne medføre oppsigelse? Eller gjelder det spesielle regler for 22/7 og Eskil Pedersen? Spørsmålet er om dette er i Ap og Pedersens interesse. Hvis det danner seg en oppfatning om at det gjelder særlige regler for AUF-lederen kan det slå negativt ut. Referenten er ikke den eneste som har slike oppfatninger.

 

http://www.dagbladet.no/2013/07/31/nyheter/samfunn/eskil_pedersen/innenriks/politikk/28442405/