Sakset/Fra hofta

Deltagelse i AUFeres jødehets får ingen konsekvenser for kommunestyremedlem i Hamar Ap, Khalid Haji Ahmed.

Semi Vrazeni, som la ut den opprinnelige statusoppdateringen på Facebook, skal ikke være medlem av AUF lenger, men 33 år gamle Ahmed – som er tidligere fylkessekretær i AUF – bidro med meldinger som ble oppfattet som støttende og med en høyst bemerkelsesverdig språkbruk:

Til Toni Xhemail Blakas “Jævla hore jøder, verdensdritt folkbro..alle de kan suge meg 8 ganger vær… etter på skal jeg brenne dem!”, svarer Ahmed: “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kommer til å få problemer i kuken!”.

– Vi har klarert saken med ham, og han forstår alvoret. Derfor gjør ikke vi flere tiltak i forhold til dette, sier leder i Hamar AP, Thomas Langeland Jørgensen:

Kommunestyremedlem Khalid Haji Ahmed ble på møtet bedt om å forklare hvorfor han tok del i diskusjonen om jødehets.

Fylkessekretær i Hedmark AUF, Anders Nysæther, mener Ahmed ikke burde deltatt i diskusjonen.
– De tingene som har blitt fremmet her er langt over streken, sier Thomas Langeland Jørgensen, leder i Hamar Arbeiderparti.

– Dette er noe Hamar Arbeiderparti tar sterk avstand fra, og det har jeg også fremmet på dette møtet.

Jødehets
Langeland sikter spesielt til sitatet: «… skulle ønske Hitler kunne komme tilbake og dusjet dere litt mer… jævla jøder…»

Statusoppdateringen diskusjonen oppsto rundt, ble slettet av Facebook etter kort tid. Personen som skrev statusoppdateringen kom da med denne ytringen:

«Bra at Facebook sletter statusen min… sikkert jøder som styrer der, også».

NRK hevder at Ahmed ikke bidro til jødehetsen og selv insisterer Ap-politikeren på at han ikke har noe problematisk forhold til jøder. Kommunestyrerepresentantens uttalelser i media i etterkant av avsløringen tyder imidlertid på det motsatte. Til Dagbladet antydet Ahmed at jøder kunne stå bak forsøket på å «skade ham»:

Ahmed mener hele saken er dratt ut av proporsjoner.

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk løper til media med en gang noe skrives på Facebook eller andre steder. Kanskje de som sier ifra prøver å skade meg. Det er mulig at de som varslet media enten er jøder selv, eller har politiske interesser i å få blest rundt saken, mener han.

I Hamar arbeiderblad hadde Ap-politikeren denne forklaringen:

– Jeg møtte guttene i byen etterpå, og da forklarte jeg dem at de ikke kan skrive sånt. Jeg forklarte at det blir som si «jævla kristne» eller «muslimer er terrorister». Du kan ikke ta ett folkelag under ett. Det fins uskyldige jøder i verden også, sier Ahmed.

– Dette er noe Hamar Arbeiderparti tar sterk avstand fra, hevder Jørgensen.

Men gjør de egentlig det?

Partiledelsen har i stedet gjort sitt beste for å tone ned sakens alvorlige karakter:

Mens Hamar Arbeiderblad bruker samlebetegnelsen Opphetet israeldebatt på nettet, har gruppeleder Gry Veronica Engli i Hamar Ap forståelse for kjempeengasjementet som ligger til grunn for ytringene – selv om hun mener de angjeldende burde uttrykke engasjementet sitt på en annen måte.

Og partisekretær i Hedmark Ap, Grethe Mikaelsen, er angivelig rystet over det hun velger å kalle jødekritiske ytringer.

Hvor en eventuell jødekritikk ligger i ytringer som: “Jævla jøde horer, skulle ønske Hitler kunne kommet tilbake og dusjet dere litt mer…jævla jøder» og “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kommer til å få problemer i kuken”, er sannelig ikke godt å si. Det er heller ikke godt å si hvorfor partiledelsen synes mer opptatt av å omgå problemet i stedet for å kalle det det er: rent jødehat, kombinert med en påfallende pornografisk språkbruk fra en voksen mann og politiker.

Som altså ikke får noen konsekvenser for mannens politiske virke for regjeringspartiet Ap. Det rimer heller dårlig med Hamar Aps påstander om at de tar sterk avstand fra ytringene og Ahmeds adferd. Vi kan jo snu litt på det og skrive: «Jævla muslim horer, skulle ønske Hitler kunne kommet tilbake og dusjet dere litt også…jævla muslimer» og “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kommer til å få problemer i kuken!». Ville saken blitt greit klarert uten konsekvenser for vedkommende da? Hadde man i det hele tatt trodd på vedkommendes dårlig belagte forsikringer om at han/hun ikke har noe problematisk forhold til muslimer?

Årsakene til Hamar Aps merkverdige unnfallenhet kan man bare spekulere i, men det er nærliggende å anta at den skyldes at partiet er redd for å støte fra seg velgere de tror deler Ahmeds holdninger dersom de ekskluderer ham. At den tidligere AUF-politikeren på tragisk vis mistet sin bror på Utøya og selv er en Utøya-overlevende kan også bidra til at ledelsen kvier seg for å konfrontere og håndtere hans uakseptable atferd. Eller skyldes det ganske enkelt at partiledelsen selv er så pro-palestinske at de har forlatt punktet hvor det er mulig å se Israel og jøder med normale øyne? I så fall har de naturlig nok ikke noe ståsted å møte slik jødehets fra og har således gjort seg svært sårbare i møtet med holdninger som Ahmed og assorterte AUFere gir uttrykk for.

AUF-leder Eskil Pedersen – som tidligere har gjort seg bemerket med å tale varmt for et ytringsansvar som vi nå må gå ut fra at ikke skal gjelde for AUF- og Ap-politikere – mener på sin side at AUF ikke har tatt skade av saken:

Men AUF-lederen tror allikevel ikke at partiet har tatt skade av saken der flere medlemmer skal ha tatt del i en antisemittistisk kommentar på Facebook.

– Jeg tror alle ser og forstår at jødehets ikke er noe AUF står for, sier Pedersen til NRK.

Mon det?

NRK: Ingen konsekvenser etter deltagelse i jødehets