Nytt

AUF Hamar går offisielt ut mot ekskluderingen av kommunestyrerepresentant og tidligere fylkessekretær i AUF, Khalid Haji Ahmed. I en snuoperasjon vedtok et enstemmig styre i Hamar Ap å ekskludere den profilerte Ap-politikeren etter hans deltagelse i grov jødehets på Facebook. Ahmed nektet først å ta avstand fra deltagelsen i den aktuelle debatten, der nåværende og tidligere AUF-medlemmer kom med klart antisemittiske utsagn, og antydet at saken kunne ha blitt lekket til media av jøder i et forsøk på å skade ham. Ahmeds opptreden i etterkant av skandalen oppgis å være en medvirkende årsak til eksklusjonsvedtaket.

Under en tidligere AUF’ers statusoppdatering “Jævla jøde horer, skulle ønske Hitler kunne kommet tilbake og dusjet dere litt mer”, skrev en Toni Xhemail Blakas “Jævla hore jøder, verdensdritt folkbro..alle de kan suge meg 8 ganger vær… etter på skal jeg brenne dem!”, hvorpå den 33 år gamle lokalpolitikeren svarte: “Pass på å bli sugd av dem da!! Du kommer til å få problemer i kuken”.

Uttalelsene var av en slik karakter at Det mosaiske trossamfunn anmeldte saken til politiet, en anmeldelse AUF hevder å støtte:

– AUF i Hedmark mener på det sterkeste at dette er noe de ansvarlige må ta konsekvensene av selv. Dette igjen for at AUF i Hedmark ikke støtter slike ytringer. Vi ønsker at det statueres et eksempel i denne saken, slik at folk i framtiden ikke publiserer slike ytringer, heter det i pressmeldingen. Derfor ønsker AUF i Hedmark å støtte en politianmeldelse som Det mosaiske trossamfunn har levert til politiet.

Til gjengjeld stiller AUF Hamar seg bak en av de involverte i den samme jødehetsen – sitt eget medlem Ahmed:

Vitoria Taaje, som er leder i AUF Hamar, stiller seg også bak Ahmed.

– Khalid har hele AUF i ryggen og vil ikke bli ekskludert i AUF, og vi vil kjempe for at han ikke blir det i Arbeiderpartiet. Khalid er ingen jødehater eller rasist. Det vet alle som kjenner ham. Jeg trodde vi var ferdig med denne saken og så plutselig kom dette. Jeg skjønner det ikke, sier hun.

Taaje hadde som AUF-leder mulighet til å komme på styremøte i går, men rakk det ikke.

– Jeg leste til eksamen og var tom for strøm på mobilen. Da jeg fikk vite om det, dro jeg ned, men da var døra til styrerommet låst. Jeg hadde selvsagt stemt mot det vedtaket de gjorde dersom jeg hadde vært der, sier hun.

Heller ikke Ap-medlemmer skal være enige i styrets eksklusjonsvedtak, og bruker i følge Hamar Arbeiderblad ord som «overraskende», «dårlig dømmekraft» og «taktisk uklokt» for å beskrive styrets handlemåte.

– Uttalelsene til Khalid var på ingen måte bra, men en eksklusjon blir altfor drastisk. Jeg er sikker på at det må ha vært krefter i Ap som har utsatt styret til Hamar Ap for press i denne saken. Hvorfor åpner de eksklusjonssak når alt så ut til å roe seg? Khalid har beklaget seg. Han er ikke rasist, sier Dagfinn Nyborg som er medlem av partiet og kjent Palestina-tilhenger.

Nyborg kan ha et poeng, for mye tyder på at noen på mer ansvarlig hold i Ap har grepet inn over for et styre som i utgangspunktet lot til å være mest opptatt av å bagatellisere både deltagernes uttrykte jødehat og den pornografiske språkføringen fra en godt voksen politiker. Gruppeleder Gry Veronica Engli i Hamar Ap, som ellers mente at de involverte burde finne mer akseptable formuleringer, uttrykte forståelse for «kjempeengasjementet» hun mente lå til grunn for de groteske ytringene. Partisekretær i Hedmark Ap, Grethe Mikaelsen, valgte på sin side å kalle de hatefulle utsagnene for «jødekritiske», mens Hamar Arbeiderblad fant det passende å bruke samlebetegnelsen «Opphetet Israel-debatt på nettet» på sine artikler om saken.

Følgelig uttalte Hamar Ap først at de hadde klarert saken med sin kommunerepresentant og derfor ikke aktet å foreta seg noe mer i sakens anledning. I stedet har de, i motsetning til ungdomspartiet sitt, foretatt en helomvending og endelig behandlet saken med det alvoret de burde har gjort fra starten av.

Men som en konsekvens av at Hamar Ap opprinnelig besluttet å la saken falle uten konsekvenser, gikk AUF-leder Eskil Pedersen ut og opplyste at AUF faktisk ikke står for jødehets:

Men AUF-lederen tror allikevel ikke at partiet har tatt skade av saken der flere medlemmer skal ha tatt del i en antisemittistisk kommentar på Facebook.

– Jeg tror alle ser og forstår at jødehets ikke er noe AUF står for, sier Pedersen til NRK.

Men lokallaget på Hamar ser det åpenbart annerledes. Der vet man jo at han ikke mener det sånn det ser ut, og velger derfor å se suverent bort fra de av hans uttalelser i ettertid som tyder på at det er nettopp det han gjør.

Hamar Arbeiderblad: Full splid i Arbeiderpartiet