Nytt

Hamar Arbeiderblad har et intervju med Arbeiderpartipolitikeren Khalid Haji Ahmed, som ble kjent for sin deltagelse i en jødefiendtlig diskusjon på Facebook. At politikere kan være uklare i hva de uttrykker er ikke noe nytt. Men det er ganske spesielt at en politiker går ut med utsagn som oppleves som jødehat og krenkende, og etterpå uttaler at han har forsøkt og uttrykke det motsatte for å legge en demper på en jødefiendtlig diskusjon.

Khalid Haji Ahmed går langt i å forklare oss at AUF/Arbeiderpartiet har et eget språk som det ser ut til at det kun er deres medlemmer og tidligere medlemmer forstår.

Khalid Haji Ahmed kommenterte at eks-AUF-ere spredte jødehat, og ble straks skyteskive for alle som leste det de ville lese.

————-

-Arbeiderpartipolitiker Eivind Knutsen deltok i debatten, og tydelig kritiserte obskøne kommentarer og ufin ordbruk. Hvorfor skrev ikke du det samme som han?

-Eivind kjenner ikke disse ungdommene. Jeg vet at kjefting ikke er måten å overbevise venner om at de tar feil. De som kjenner meg skjønte hva jeg mente.

Hamar Arbeiderblad 24.november.