Nytt

Hamar Ap trekker vedtaket om å ekskludere Khalid Haji Ahmed etter at denne har bedt bl.a mosaiske trossamfunn om unnskyldning.

 

I en pressemelding undertegnet av leder i Hamar Ap, Thomas Langeland Jørgensen og Khalid Haji Ahmed er nå partene enige om å legge saken bak seg. Ahmed beklager i pressemeldingen som har denne ordlyden:
«Etter den siste ukes medieoppslag, og etter styret i Hamar Arbeiderpartis vedtak om å åpne eksklusjonssak mot Khalid Haji Ahmed, har partene på nytt møttes. Khalid Haji Ahmed ønsket å si klart ifra om at han tar sterk avstand fra alle former for hets og rasisme. Han tar sterk avstand fra de ytringene som kom på Facebook mandag 20. november.
Videre beklager Ahmed ovenfor de personer og grupper som følte seg støtt og såret av de uttalelsene han var med å bidra med under Facebook-diskusjonen.

..
Khalid har nå tatt inn over seg de rådene vi ga han forrige tirsdag og på lørdag. Han ble på lørdag bedt om å beklage til det mosaiske trossamfunn. Det ville han ikke gjøre på lørdag. Dette har nå Khalid gjort, og det er vi fornøyde med. Han beklager nå ovenfor de som har blitt såret mest i denne saken. På vegne av styret aksepterer jeg beklagelsene som Khalid nå har kommet med, sier Thomas Langeland Jørgensen.
http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/188144/Default.aspx