Nytt

I en rapport fastslår Amnesty at kvinner i norske asylmottak opplever en grunnleggende utrygghet. Kvinnelige asylsøkere blir utsatt for voldtektsforsøk, forslag om samleie og øvrig seksuell trakassering – herunder beføling – av mannlige beboere ved norske asylmottak. Det skjer om natten, i trange korridorer og på felleskjøkken.

Amnesty International har presentert resultatene fra en undersøkelse om trakassering, vold og overgrep mot kvinner begått av mannlige asylsøkere på mottak i Norge. Nå varsler regjeringen at det kan bli aktuelt å opprette egne kvinnemottak for å beskytte kvinnelige asylsøkere mot asylsøkende menn

– Dersom vi finner at dagens tiltak ikke er tilstrekkelige, kan etablering av kvinnemottak være ett mulig tiltak, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap).

Det er KrF-representanten Bjørg Tørresdal som har tatt opp denne saken. Hun peker på at asylsøkere har rett på et trygt sted å bo med rimelig standard.

– Det er ikke akseptabelt at mennesker blir banket opp eller utsatt for seksuell trakassering, sier Tørresdal til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Inkluderingsministeren vurderer hvorvidt det bør opprettes et rent kvinnemottak som spesielt utsatte kvinnelige asylsøkere kan velge dersom de ønsker det. I følge Tørresdal er det enslige kvinner som er mest utsatt for seksuell trakassering av mannlige asylsøkere.

Tørresdals utspill bekreftes av tilsvarende problematikk for kvinner som søker asyl i Danmark, der noen mannlige asylsøkere er av den oppfatning at spesielt skilte kvinner står til deres seksuelle rådighet:

De 150 enlige kvinder på asylcentre er udsat for så mange seksuelle krænkelser, at Røde Kors nu ønsker et center særligt til dem.

Røde Kors Asylafdeling advarer nu om, at de næsten 150 enlige kvinder på danske asylcentre er udsat for seksuelle tilnærmelser og overgreb fra mandlige beboere.

Inden for det sidste år har der ifølge Nordsjællands Politi været tre anmeldte sager om blufærdighedskrænkelse og for få måneder siden anmeldte en kvinde på centret en voldtægt. I alle sager boede både gerningsmand og offer blandt de blot 600 beboere i Sandholmlejren.

»Det er ganske forfærdeligt. Specielt de fraskilte kvinder er udsatte, fordi nogle mænd tror, at de bare stiller sig seksuelt til rådighed. Nogen kvinder er hundeangste,« siger Jørgen Chemnitz, leder af Røde Kors Asylafdeling.

For å beskytte kvinnene ønsker dansk Røde Kors nå at alle de 150 kvinnelige beboerne får sitt eget senter – 100 prosent fritt for menn. Røde Kors har allerede en bygning der 60 prosent av de aktuelle kvinnene kan få være i fred.

Dag Terje Andersen er enig i at det er uakseptabelt at kvinnelige beboere i asylmottak utsettes utsettes for vold eller seksuell trakassering, og medgir at det er en aktuell problemstilling på bakgrunn av «noen uheldige episoder.»

En av «episodene» var en brutal voldtekt og mishandling av en ung, rwandisk kvinne på Mandheimen asylmottak på Rjukan i juli i år. En irakisk mann fra samme mottak er siktet for den grove voldtekten, og overført til et mottak et annet sted i landet.

Dagsavisen: Kvinner kan få egne asylmottak

Berlingske Tidende: Kvinder krænkes på asylcentre

Lever i angst for mannlige beboere ved asylmottak