Nytt

Et paradoksalt utslag av de europeiske landenes liberale asylpolitikk, er at omgivelsene trenger beskyttelse mot noen av dem som benytter seg av adgangen til å søke beskyttelse – hva enten behovet oppstår hos vertsbefolkningene eller andre asylsøkere.

Det er lenge siden ansvarlige politikere ved Middelhavet begynte å advare mot at terrorister sniker seg inn i Europa som asylsøkere, hvilket da også er skjedd i vårt eget land: Somalieren Ikrimah al-Muhajir, utpekt som en av hovedmennene bak terrorangrepet på Westgate-kjøpesenteret i Nairobi i fjor høst, ble oppfattet som en ekstremist allerede da han ankom asylmottaket i Moelv i 2004.

Det høres heldigvis til sjeldenhetene at asylsøkere ender opp som massemyrdende terrorister, men den ideologiske volden på asylmottak er også en form for terror.

Vold mot kristne asylsøkere er kjent fra flere land, og er etterhvert blitt så utbredt i tyske asylmottak, at en CSU-politiker tar til orde for å skille asylsøkerne etter tro.

Hver måned finder voldelige episoder sted på danske asylcentre, og i en del af tilfældene er der tale om religionsmotiveret vold begået mod kristne flygtninge.

Et af de mest brutale tilfælde fandt sted for nogle måneder siden, da en afghansk kristen blev stukket ned af en muslim på et asylcenter i Avnstrup.

Nu har den anerkendte tyske avis Die Zeit og bayrisk tv’s nyhedsmagasin report München efter fælles efterforskning afsløret, at tyske asylcentre har lignende problemer. Ifølge de to medier er kristne familier fra især Syrien og Irak på flere asylcentre blevet udsat for trusler, mobning og vold fra de muslimske beboere.

Dette lyder jo som et lavt ekko av begivenhetene vi leser om hver dag for tiden. Hvor mange ISIS-sympatisører ender opp som innbyggere av Nord-Europa, mon tro?

I ett tilfelle valgte en kristen familie utrolig nok å vende tilbake til Irak.

Medieberetningerne får den konservative kristeligt-sociale politiker Johannes Singhammer (CSU) til at reagere. Han forlanger, at Tyskland opretter asylcentre udelukkende for kristne flygtninge.

Simon Jakob, der er leder af Centralrådet for Orientalske Kristne i Tyskland, støtter politikerens krav.

”Det vil være godt, hvis flygtninge fremover opdeles efter religion og anbringes i rene muslimske eller kristne asylcentre,” siger han til Die Zeit.

Hvis det er best for kristne og muslimer å bo i hver sine asylmottak, er det lett å tenke seg at det også er best om de med tiden får hver sine nabolag, hver sine skoler etc. Og slik tegner det jo til å bli i Nord-Europa.

Spranget til å konkludere at de bør ha hver sine stater, er ikke veldig langt.

Koptere i Tyskland har et annet forslag:

På internetsiden ”Koptere uden grænser” spørger flere koptere, hvorfor politikerne ikke i stedet for udviser de muslimer, der angriber kristne på asylcentrene.

”Kan det være rigtigt, at muslimer skal blive boende her og opdrage deres børn efter disse religionsracistiske fjendebilleder?”, spørger en kopter i en kommentar på internetsiden.

Den egyptisk-italienske journalisten, forfatteren og politikeren Magdi Allam sa en gang at det er bedre å utvise voldelige muslimer i dag, for konsekvensen av ikke å gjøre noenting nå, kan fort bli at noen vil forfølge alle muslimer i morgen. Utvisning av ekstremister skjer allerede i Italia.

Det spørs vel ikke om Nord-Europa kunne ha mer å lære på de kanter, hvor Den katolske kirken også forsøker å involvere vanlige muslimer i samfunnet via aktiviteter i menighetene og katolske bevegelser, på en diskret og hensynsfull måte – uten direkte konverteringsforsøk (om enn konvertering forekommer, som i Allams tilfelle).

Søreuropeere tar altså konfrontasjonen straks, vennlig eller bestemt etter behov, mens nordeuropeere i det lengste unngår begge deler.

 

Kristeligt Dagblad: Kristne asylsøgere foreslås isoleret, 16. august 2014