Myndighetene er bekymret over voldelige asylsøkere og vil etablere et internt register for folk med ustabile tendenser. I dag vet ikke den høyre hånden hva den venstre vet. Men flere instanser, blant dem Legeforeningen og Datatilsynet, er skeptiske. De er opptatt av at de registrertes rettigheter krenkes. Det påpekes til stadighet at mange asylsøkere har […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.