Nytt

Samfunnet er ikke bare multietnisk, også kriminalitet og seksualitet er multietnisk. Det byr på store utfordringer for myndighetene.

Av ARNT FOLGERØ:

Det er multietnisk i rettsal 337 i Oslo tingrett om dagen der fire menn i 21-årsalderen står tiltalt for gruppevoldtekt i 2007 av ei den gang 15 år gammel jente. Jenta er av afrikansk opprinnelse. De fire mennene er norske statsborgere, en av svart afrikansk herkomst, to kan skrive sine aner tilbake til den islamske delen av Middelhavsområdet eller Midt-Østen, mens den fjerde har helnorsk bakgrunn.

Anklager i saken, statsadvokat Erik Førde, sa i sitt innledningsforedrag at den fornærmede 1.oktober i 2007 i 23-tida var blitt tvunget til å bli med inn i et skur i en barnehage ved Bogerud t-banestasjon i Oslo der hun mot sin vilje ble bedt om «å gjøre jobben si», dvs. suge kjønnsorganet til de fire etter tur. Det hjalp ikke at jenta kom med verbale protester.

Under fornærmedes forklaring i retten kom det fram at hun kjente tre av de tiltalte fra før, og at hun hadde betjent dem flere ganger tidligere på samme måte. Men det hadde ikke noen gang skjedd frivillig fra hennes side, forklarte hun.

Under forsvarernes eksaminasjon av fornærmede kom det fram at hun ikke bare hadde hatt kjønnslig omgang med de tre av de tiltalte før hendelsen i barnehageskuret, men også med andre gutter i Bogerud-området. Blant annet hadde hun hatt frivillig sex med en femte mann i saken som ikke er tiltalt for gruppevoldtekt, men for trusler og vold mot et av vitnene i saken.

Fornærmede var bare 15 år da overgrepene skjedde ifølge tiltalen. I dag er hun 17 år, ei frodig og vakker jente, men med et begynnende matronepreg kan hun godt bli tatt for å være en god del eldre. Hun er skole-elev og går i andre klasse på videregående. Med foreldrene sine på tilskuerplass i retten fortalte hun at saken har gått sterkt inn på henne, og at hun føler seg utskjemt på bostedet.

Om ikke fornærmede ga et fysisk sett voksent inntrykk i tingretten, gjorde ihvertfall ei venninne av henne det. Venninna var sammen med henne den skjebnessvangre kvelden i 2007 og var den gang var i 13-14-årsalderen, og kan i dag uten problemer bli tatt for å være godt over 20 år. Hun er høyreist, modell-pen og sa i sin vitneforklaring at hun husker nesten ingenting fra 1. oktober 2007, selv om hun har gitt en ganske utførlig politiforklaring i saken. De to var på vei til t-banestasjonen på Bogerud og skulle hjem til vitnet da guttene kom. Fornærmede valgte da å gå med guttene i stedet for å bli med henne hjem. Hennes tidligere politiforklaring om at to av de tiltalte ved flere anledninger hadde slått fornærmede og tiltvunget seg munnsex med henne, var løgn forklarte vitnet i retten.

-Jeg løy til politiet fordi hun var ei venninne av meg. Hun har sugd hele Bogerud, sa vitnet i retten samtidig som hun ga uttrykk for at all denne seksuelle virksomheten hadde skjedd frivillig og mot betaling i pakker med røyk. En av guttene var som en maskin i sin seksuelle utfoldelse, og han hadde fornærmede lyst til å prøve nærmere, forklarte vitnet i retten.

En av forsvarerne i rettssaken, advokat Benedict de Vibe, leste fra en utskrift av elektroniske meldinger som hadde gått mellom vitnet og en av de voldtektstilalte i saken. Av utskriften går det fram at de to mente at fornærmede hadde anmeldt saken fordi hun ikke likte å bli kalt ei hore i nærmiljøet. På spørsmål fra de Vibe om også vitnet hadde fått tilbud om å suge noen av guttene i miljøet, svarte hun bekreftende. Men hun hadde sagt nei uten at det skjedde noe mer.

Mangel på samsvar mellom politiforklaringene og forklaringen i rettssal 337 preget også den 21-åringen som kanskje kan ses på som hovedtiltalte i saken. Til politiet har han forklart at han var hjemme hos mor og far på det tidspunktet da overgrepene skulle ha foregått i skuret i barnehagen. I sin forklaring sa tiltalte at han var i barnehagen, men at det ikke skjedde noe spesielt mens han var der. Fornærmede hadde sugd ham dagen før og mange ganger tidligere, også hjemme hos ham. Grunnen til at han løy i sine politiforklaringer, var redsel for at foreldrene skulle få kjennskap til at han var siktet for voldtekt, og at han hadde hatt seksuell omgang med ei jente. Det var også ramadan og id på det aktuelle tidspunktet i oktober 2007, noe som ikke gjorde tingene bedre, opplyste han i retten.

Mangel på etterrettelighet har preget foklaringene som til nå er kommet fram i Oslo tingrett i denne saken, en sak som ser ut til å være i motstrid til de mest vanlige kjønnspolitiske sjabloner og forklaringer som går igjen i voldtektssaker. Det er nok mange mekanismer og faktorer som har betydning i denne saken som retten ikke vil få tak i og som ikke blir fanget opp av det juridiske nettet, dvs. lovverket. Det lovens nett ikke fanger opp, gjelder heller ikke i rettssalen. Aktor i saken, mener at det er guttene som har hatt styringa med den yngre jenta i denne saken. Men forklaringen til hennes venninne og en av de tiltalte mandag, kan tyde på at det er momenter i saken som reduserer det volds- og trusselbildet av de tiltalte som aktor tegnet opp for tingretten i sitt innledningsforedrag.

Både de fire voldtektstiltalte og fornærmede kommer fra Bogerud-området i Oslo øst, en av de bydelene der innvandrerbefolkningen er i ferd med å erstatte det som for ikke mange år siden var et etnisk norskdominert område. Innvandrere fra fremmede kulturer og deres etterkommere dominerer ikke bare mange byområder i Oslo i dag, men også rettshverdagen i Oslo tinghus.

Oslo tingrett skal ta stilling til det som ser ut som en komplisert voldtektssak. Det vil bli flere og flere rettssaker ved norske domstoler i årene framover der kulturelt divergerende oppfatninger og forståelse ligger under rettsavgjørelsene, noe som ihvertall ikke vil gjøre norske domstolers oppgave lettere enn den har vært til nå.

Arnt Folgerø har i mange år arbeidet som journalist i NTB. Han er også kjent som kronikkforfatter og debattant i bla. Aftenposten. Folgerø vil fra tid til annen følge rettssaker for document som kan bidra til å kaste lys over samfunnsutviklingen.

Les også