Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen står tiltalt i Nord-Troms tingrett.

Svein Ludvigsen nektet kategorisk for å ha utnyttet stillingen sin til å få seksuell omgang med tre mannlige asylsøkere da rettssaken mot ham startet tirsdag.

– Nei!

Fire ganger svarte den tidligere Høyre-toppen, statsråden og fylkesmannen benektende på dommerens spørsmål om han erkjente skyld etter tiltalen for å ha misbrukt sin stilling og tillitsforhold til de fornærmede til å skaffe seg seksuell omgang. I tiltalens fire punkter blir det beskrevet «ulike former for seksuell omgang» med tre unge menn som hadde kommet til Norge som asylsøkere.

– Det retten må ta stilling til er om det har vært seksuell omgang og i så fall hvorfor, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo da han kort tid senere holdt sitt innledningsforedrag.

Tilhørerbenkene i rettssal 8 i Nord-Troms tingrett i Tromsø var så å si fullsatte med pressefolk og publikum som ville følge den oppsiktsvekkende straffesaken. Daværende fylkesmann Svein Ludvigsen (72) i Troms skal i en seksårsperiode gjentatte ganger ha hatt seksuell omgang med en mann som kom hit til landet i 2009 som flyktning.

Tiltalen omfatter ytterligere to menn som har forklart om hvordan Ludvigsen skal ha hatt seksuell omgang med dem.

Flere politiavhør

Den nå 25 år gamle mannen som kom hit i 2009, hadde en betydelig sykehistorie, og var innom flere psykiatriske institusjoner før han kom til mottaket på Finnsnes i Troms i 2011. Først da han flyttet sørover i 2017, fortalte han historien sin til sin kontakt i den aktuelle kommunen.

– Fornærmede har vært igjennom flere politiavhør, og det er det han har forklart her som danner grunnlaget for tiltalen. Han har gitt beskrivelser på steder og hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd, sa Nordmo.

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen misbrukte stillingen sin til å forlede fornærmede til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata oppholdstillatelse og statsborgerskap. Dette skal ha vært den viktigste grunnen til at fornærmede ikke fortalte om det angivelige misbruket. Han var mellom 17 og 24 år i perioden tiltalen omfatter.

Åpen rett

Nord-Troms tingrett har satt av to og en halv uke til saken. Ludvigsen må akseptere at det er pressefolk og tilhørere i salen under hans forklaring – etter at retten avslo å lukke dørene. Publikum må forlate salen når de fornærmede skal forklare seg, samt når personell med taushetsplikt skal gi retten sine vitneprov.

Pressen har referatforbud fra taushetsbelagte forklaringer, men ikke fra forklaringene til de fornærmede.

Det blir fra aktors side blant annet lagt opp til bevisførsel rundt Ludvigsens seksuelle legning – hvis dette blir problematisert fra hans side. Forsvareren, advokat Kai Vaag, ville før rettssaken ikke svare på spørsmål fra NTB rundt de angivelige seksuelle forholdene.

– Svein Ludvigsen vil gi retten en åpen og ærlig forklaring om sin relasjon til dem som har anklaget ham. Han tar avstand fra alle anklager og kommer til å svare på alle spørsmål som gjelder seksuelle relasjoner, sier Vaag.

Overleverte statsborgerskap

Tiltalen omfatter ytterligere to fornærmede, unge menn som begge var i Norge som asylsøkere da Ludvigsen skal ha oppsøkt dem. En av dem var en lettere, psykisk utviklingshemmet mann som bodde på Silsand ungdomshjem.

– Han gruer seg veldig, men er glad han slipper å møte for å forklare seg. Et tilrettelagt avhør kommer til å bli spilt av for retten, sier bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen.

Den daværende fylkesmannen hadde overlevert statsborgerskap til mannen under en seremoni og skal ha lurt ham til å tro at han kunne gi og frata ham statsborgerskap.

– Vi mener det er en direkte sammenheng mellom dette overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo til NTB da tiltalebeslutningen ble offentliggjort i november i fjor.

Bevisene i saken består i hovedsak av vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede. Det vil også møte politivitner som skal forklare seg om etterforskningen av saken. Politi og hjelpeapparat skal dessuten forklare seg om kontakten med de fornærmede etter at straffesaken ble et faktum.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.