Retten fester lit til den tidligere asylsøkerens påstander om at han ble forledet til å tro at Svein Ludvigsen kunne hjelpe ham. Nå er Ludvigsen dømt for å ha misbrukt fylkesmannsstillingen til å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede. Tegning: Ane Hem / NTB scanpix

Svein Ludvigsen (72) anket umiddelbart dommen på fem års fengsel torsdag. Retten mener han misbrukte stillingen sin til å skaffe seg sex med tre unge menn.

– Tiltalte har utnyttet og forledet ressurssvake personer i en sårbar situasjon, til seksuell omgang ved å få dem til å tro at han blant annet hadde makt og myndighet til å påvirke deres rett til opphold i Norge, står det å lese i dommen mot Svein Ludvigsen.

Konklusjonen er knusende for den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren, som kategorisk avviste alle anklager mot seg da tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen for drøyt tre uker siden stilte spørsmål om han erkjente noen skyld.

Ingen av dommerne i saken, som gikk for Nord-Troms tingrett, har festet noen lit til den tidligere statsråden og fylkesmannens forklaring for retten. Dommen er soleklar og fellende for hele tiltalen.

– Det forelå et markant overmaktsforhold mellom de tiltalte og de fornærmede, og det var ikke noe i forholdet mellom dem som kan forklare den seksuelle omgangen uavhengig av overmaktsforholdet og forledelsen fra tiltaltes side, skriver Roaldsen.

Skuffet og overrasket
Ludvigsen dømmes til fengsel i fem år og til å betale oppreisning og menerstatning på til sammen 473.000 kroner til den 25 år gamle mannen som er fornærmet i tiltalens to hovedpunkter. De to andre fornærmede er tilkjent 120.000 og 150.000 kroner i oppreisning.

– Han reagerer med stor overraskelse og skuffelse. Han kommer til å anke dommen, både over skyldspørsmålet og lovanvendelsen, sier Ludvigsens forsvarer, advokat Kai Vaag til NTB.

Vaag er kritisk til at retten mener lovens krav til misbruk av overmaktsstilling er innfridd, og mener det kreves mer enn at man har hatt en posisjon tidligere eller en posisjon som ikke har noen direkte forankring til de enkelte fornærmede, sier han.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo er tilfreds med at retten har kommet til at tiltalens beskrivelse av hvordan Ludvigsen misbrukte sin posisjon til å skaffe seg seksuell omgang kan legges til grunn.

– Resultatet ser ut til å bygge på grundige vurderinger av bevisene i saken, sier Nordmo til NTB.

Løy for politiet
Ludvigsen vedgikk i retten å ha løyet i gjentatte politiavhør om sin kontakt med en av de fornærmede i saken. Retten poengterer at Ludvigsen i halvannet år fastholdt sin politiforklaring, før han endret den kort tid før rettssaken, og slår fast det er gode grunner til å sette spørsmålstegn ved hans forklaring.

Selv om Ludvigsen erkjente å ha hatt sex med den nå 25 år gamle mannen, benektet han at den seksuelle omgangen fant sted som følge av at han misbrukte sin maktposisjon overfor den unge mannen. Han hevdet også at de to kun hadde hatt seksuell kontakt tre ganger og først etter at han hadde gått av som fylkesmann.

– Denne saken har vært og er krevende for embetet, men vi har ingen kommentar til dommen. Det som er viktig for oss fremover, er å ivareta våre ansatte og gjøre den jobben vi skal for innbyggerne i Troms og Finnmark, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker torsdag.

Tror de fornærmede
Alle de tre fornærmede kom til Norge som asylsøkere, og de var spesielt sårbare nettopp av den grunn, ifølge dommen. De har fortalt, tilsynelatende helt uavhengig av hverandre, om hvordan den daværende fylkesmannen tilnærmet seg dem, viste interesse og omsorg for dem – og at han tok initiativ til intim kontakt.

De forklarte at han hadde gitt uttrykk for at han kunne hjelpe dem med å få opphold, bolig og statsborgerskap i Norge – og at han hadde så høyt plasserte og mektige venner at han kunne ta fra dem disse godene hvis de ikke gjorde som han sa.

Retten fastslår at de fornærmedes forklaringer underbygger hverandre, og at de øvrige bevisene styrker dem ytterligere: – Forklaringene framstår som troverdige, heter det i dommen.