Nytt

Svein Ludvigsen. 

Svein Ludvigsen (72) brukte posisjonen som innflytelsesrik samfunnsaktør til å skaffe seg seksuell omgang med unge asylsøkere, mener påtalemakten.

– Vi mener han ikke ville ha klart å komme i en slik utnyttelsesposisjon uten stillingen som fylkesmann. Og vi mener det er en direkte sammenheng mellom dette overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til NTB.

Han offentliggjorde tiltalen mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) onsdag formiddag. Saken har vært etterforsket i et års tid. Ludvigsen ble pågrepet 3. januar og varetektsfengslet dagen etter.

Makt og myndighet

De fornærmede i saken – tre unge menn som var asylsøkere da de skal ha blitt tilnærmet av Ludvigsen – er 40–50 år yngre enn den pensjonerte Høyre-toppem. Nordmo vil ikke gi ytterligere detaljer om de fornærmede fordi han ikke ønsker at de skal bli identifisert. De var alle over den seksuelle lavalder da overgrepene skal ha skjedd.

– Han bestrider tiltalen fullstendig, og erkjenner overhodet ikke det straffbare i dette, sier Svein Ludvigsens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, til Nordlys.

Ventetiden før påtaleavgjørelsen har vært slitsom for Ludvigsen, ifølge forsvareren. Han er skuffet over at det er tatt ut tiltale, men er «innstilt på at det kan være greit å få denne saken lagt fram for retten».

Ludvigsen har hele veien bestridt anklagene, og at han har hatt seksuell kontakt med de tre fornærmede.

Skjedd flere steder

Svein Ludvigsen er tidligere stortingsrepresentant for Høyre, fiskeriminister og fylkesmann i Troms. Han har gjennom stillingen hatt mulighet til å oppsøke steder og institusjoner hvor de fornærmede har befunnet seg. Statsadvokaten mener han har gitt inntrykk av at han kan påvirke deres muligheter for opphold og beskyttelse i Norge.

– Når man gir uttrykk for at man kan gjøre ting, så er det selvsagt et moment i vurderingen av om det har vært et overmaktsforhold. Det med stor aldersforskjell er også et slikt moment, sier Nordmo.

Av tiltalen går det fram at overgrepene skal ha skjedd på flere ulike steder i tiden fra 2011 til 2017, blant annet i Ludvigsens hytte, hjemme i huset hans, på Fylkeshuset i Tromsø og på flere ulike hoteller i Oslo. Ved ett tilfelle skal overgrepet også ha skjedd i en parkert bil i Tromsø.

Turte ikke fortelle

Et av ofrene har en diagnose som lettere psykisk utviklingshemmet. Ludvigsen skal ha oppsøkte ham på institusjonen, som var underlagt fylkesmannens tilsyn.

– Han hadde seremonielt overlevert norsk statsborgerskap til ham og forledet ham til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata ham hans statsborgerskap, går det fram av tiltalen.

Også for et av de andre ofrene ga han inntrykk av å ha makt over statsborgerskap.

– A fryktet konsekvensene av å avslutte eller fortelle om den seksuelle omgangen til andre, skriver statsadvokaten i tiltalen.

Tidsrommet tiltalen omfatter, 2011 til 2017, viser at forholdene knytter seg hovedsakelig til perioden Svein Ludvigsen var fylkesmann. Han var innvalgt på Stortinget fra Troms fra 1989 til 2001, var fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001 til 2005. Han ble utnevnt til fylkesmann i Troms den 31. august 2001, men tiltrådte først i 2006.

Han fratrådte embetet i 2014 da han gikk av med pensjon. Statsadvokaten mener likevel overmaktsforholdet – Ludvigsens maktposisjon overfor en av de fornærmede – fortsatte også etter at han gikk av som fylkesmann.