Lagmannsretten har sagt ja til å behandle anken over straffeutmålingen mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen, men vil ikke behandle mer enn ett tiltalepunkt. Ifølge NRK lar Hålogaland lagmannsrett Ludvigsen få prøvd punktet om at han skal ha forledet en asylsøker med lettere psykisk utviklingshemming til sex.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.