Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

– På noen steder til visse tidspunkter kan det være utrygt når disse trøblete gruppene samler seg og drar til angrep. Politiets oppgave er å identifisere disse områdene og sette inn forebyggende tiltak, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen til VG.

En ny rapport fra politiet viser kraftig økning i antall lovbrudd blant barn og unge. Antall voldshendelser, ordensforstyrrelser og besittelse av kniv på offentlig sted øker stadig, og i kategorien «vold» registrerer politiet en økning på over 17% fra 2018 til 2019.

Det er VG som presenterer rapporten stab for virksomhetsstyring ved Oslo politidistrikt har utarbeidet. Den omhandler kriminelle handlinger utført av barn og ungdom i alderen 10 til 17 år.  Bare fra 2018 til 2019 var det en økning fra 789 til 925 straffbare forhold utført av svært unge lovbrytere. Som regel er det andre barn og unge som blir ofre for ugjerningene.

Document har fulgt den økende voldskriminaliteten blant ungdom i Oslo i flere år. Trenden er at Oslo blir en farligere by å bo i.

– Det er viktig å understreke at det ikke er mange ungdommer det er snakk om, men noen få gjengangere som er involvert i mange hendelser, forklarer Bjørnebekk.

Fortsatt stigende voldskurve

Bjørnebekk sier videre til avisen at voldstallene fremdeles er på vei opp. Hun er opptatt av forebyggende tiltak. Samtidig er det rimelig å påpeke at virkelig forebyggende innsats må settes inn langt tidligere i livene til disse ungdommene. Det er ikke slik at ungdom plutselig mister selvkontroll og blir ekstremt aggressive. Det er adferd som er observerbar fra svært tidlig alder hos barn.

– Det er viktig at vi leter etter indikasjoner og faresignaler blant ungdom som er ute av kontroll. Mange som utfører mer alvorlige handlinger senere i livet, starter gjerne med barneran, og fortsetter oppover en stadig mer alvorlig ransstige, sier voldsforskeren. Indikasjonene man leter etter er mangel på selvkontroll, lav empati og høy aggressivitet.

Bekymret politioverbetjent 

– Økningen i totalt antall anmeldte lovbrudd, kan nok delvis tilskrives økt innsats fra politiet. Samtidig ser vi en økning i vold som er bekymringsfull, sier politioverbetjent Bjørnar Ludvigsen Kjenn.

– At vi har beslaglagt mange flere kniver, kan derimot komme av at vi har gjort flere undersøkelser med metalldetektorer. Det er derfor umulig å si om akkurat dette har økt sier han.

Politioverbetjentens bekymring til VG deles av mange – ikke minst av barn og unge som står i fare for å utsettes for ran, vold og grove trusler. Det økte antallet forekomster vitner om et økt antall ofre. For dem hjelper det lite at Bjørnebekk presiserer til avisen at Norge har et forholdsvis lavt voldsnivå, sammenlignet med andre land.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.