Politihuset på Grønland i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Klassekampen har intervjuet Geir Tveit, en erfaren politimann i Oslo som ledet det forebyggende arbeidet ved Grønland politistasjon fra 2003 til han måtte gå av med pensjon i fjor (mot eget ønske). Et svakere bydelspoliti svekker kampen mot gjengene og annen kriminalitet, hevder han.

Politibetjentene som kjente sine gater og som kunne håndtere ulike hendelser og snakke med alle typer folk hver dag, er færre. En mer rigid turnus har dessuten gjort det vanskeligere å følge opp saker. Jobben er ikke avsluttet, men arbeidstiden er over. Rigid turnus passer dårlig for politiarbeid. Det var bedre før, ifølge Tveit:

– Det var mye idealisme, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra bydelen, skolene og barnevernet. Med den nye turnusen ble det vanskeligere å følge opp slik vi gjorde før, sier Tveit og legger til at det også gjaldt oppfølging av ungdom på dagtid i møte med bydelen eller konfliktrådet.

– Dersom du jobbet kveld, kunne du ikke følge opp de møtene du selv ville, sier Tveit.

Kriminaliteten er verre og lovbryterne er yngre i Oslo. Den negative utviklingen skyldes ikke bare reformen, skal vi tro Geir Tveit:

– Det er summen av flere ting. Noe handler om reformen. Så handler det også om at man setter ungdom ut på anbud. Man finner de billigste alternativene. Det betyr at unge lovbrytere havner på dårlige barnevernsinstitusjoner uten et godt nok tilbud, som de bare kan stikke av fra.

Tveit trekker også fram at oppfølgingen av unge lovbrytere er blitt mer byråkratisert. Før håndterte politiet og kommunen det i et samarbeid med en felles oppfølgingsteamleder. Ifølge Tveit tok det maks 14 dager fra lovbruddet var skjedd, til de hadde klart et opplegg. Nå må de til retten og få en dom, kriminalomsorgen er med, og det skal blant annet være stormøte.

– Det tar for lang tid fra lovbruddet skjer til reaksjonen kommer. Det er svært negativt for unge lovbrytere, sier han og understreker at konfliktrådet passer bra for mange ungdommer, men ikke de mest risikoutsatte.

 

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.