I 2009 og 2010 hadde politiet i Oslo en egen innsatsgruppe som førte til at antall ran sank. Innsatsgruppen ble lagt ned og etter en stund har antall ran vist en dramatisk økning. Volden i Oslo sentrum øker også. Bortsett fra at det er «unge menn» som er arrestert, så får vi ikke vite mer om bakgrunnen til de som gjør hovedstaden utrygg.

Sentrum politistasjon har registrert 13 prosent flere anmeldelser av legemsfor- nærmelser i år, sammenlignet med 2010. Økningen for hele Oslo er på drøyt syv prosent.* Grønland politistasjon hadde ved utgangen av september registrert flere ran enn i hele fjor tilsammen. Økningen for hele Oslo er på seks prosent.

Ny økning

Etter en storoffensiv fra politiet i 2009 og 2010, sank antallet ran betydelig. Innsatsgruppen ble lagt ned i fjor høst. Likevel fortsatte antall ran å synke. Fra et lavt nivå i sommer, steg antallet ran igjen i høst. Ved utgangen av september var fjorårets totale ranstall allerede passert. Totalt har politistasjonene på Grønland og i sentrum mottatt 558 ransanmeldelser hittil i år.

For noen uker siden ble Grønlands innsatsgruppe gjenopprettet. Det ga raskt resultater. To ransgjenger med tilsammen 12 unge menn er pågrepet.

Det fortelles om hvordan mange av ofrene for ugjerningene reagerer, og det kan ikke være tvil om at dette er et skammelig lite belyst samfunnsproblem.

Politiførstebetjent Lene Nordbø på Grønland forteller at ofrene ofte sliter med betydelige traumer etter slike brutale ran. Etterforskerne møter mange som er langtidssykemeldt, og som sliter med å komme tilbake i jobb. Mange blir redde for å bevege seg utendørs. Andre sier at de lever videre uten psykiske plager.

Og om ranerne sies det:

Stasjonssjef Kåre Stølen sier de psykiske skadene er vanskelige å rette opp. Ille er det også at unge menn blir sittende flere år i fengsel for ran de aldri skulle ha gjennomført.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4263301.ece#disqus_thread