Oslo satt ransrekord i 2009, og nærmer seg europeisk nivå. Politiet er veldig bekymret for økningen, som de håper delvis skyldes at flere nå velger å anmelde ran. Ranene blir begått av gjerningspersoner bosatt i Norge, da tilreisende kriminelle nærmest er fraværende på ransstatistikken.

– Det er grunn til bekymring. Det er flere ran, og mer bruk av våpen, sier Pål Meland, seniorrådgiver i strategisk stab i politiet i Oslo:

Det har aldri vært flere ran på offentlig sted i Oslo. I fjor mottok politiet 230 anmeldelser for grove ran, en økning på 45 prosent fra 2008. Også antall simple ran, altså uten bruk av våpen, og grove tyverier økte kraftig i fjor.

– Vi har tidligere vært forskånet for de grovere ranene, sammenlignet med andre storbyer. Men nå ser vi at vi nærmer oss europeisk nivå, sier Meland, men understreker at tilreisende kriminelle er nesten fraværende på statistikken.
Ungdomsgjenger

Snarere er det er noen ungdomsgjenger i Oslo som står for mange av ranene.

– De består av gutter og menn som bor her, rundt halvparten har asiatisk eller afrikansk bakgrunn. Noen er nok også asylsøkere, sier Pål Meland.

Av 10 gjerningspersoner er 4 etnisk norske, resten har asiatisk eller afrikansk bakgrunn. 85 prosent av ofrene for ran på åpen gate er menn, og 6 av 10 er under 30 år. Så godt som alle ranene blir begått på kvelden og natten, og da særlig i helgene.

Janne Stømner, etterforskningsleder ved Sentrum politistasjon, mener at økt sikkerhet i butikker og bensinstasjoner kan forklare økningen.

– Sikkerhetssystemer for kontanter har ført til færre butikkran. Når man stopper kriminalitet på et område, kan det blomstre på et annet.

– Så det er vanlige oslofolk som får lide når butikkene strammer inn sikkerheten?

– Man kan i hvert fall se en dreining mot flere ran på offentlig sted, og også kioskran, sier Stømner.

Samtidig lå politiets oppklaringsprosent for grove ran på 22,4 prosent i 2009, noe som er økning fra oppklaringsprosenten på 15,9 i 2008.

– Ran er sterkt prioritert, og særlig når ungdom begår ran, lyser varsellampene hos oss. Mange av disse er gjengangere, involvert i annen type kriminalitet, for eksempel narkotikasalg, sier Meland.

Imidlertid medgir Meland at økningen tyder på at den egne innsatsgruppen som ble opprettet under Grønland politidistrikt for å få bukt med ranene i 2009 ikke har hatt noen effekt.

Aftenposten: Ransrekord i Oslo

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.