Nytt

Fjoråret ble det verste voldtektsåret noensinne i Oslo. Det ble anmeldt 196 voldtekter og voldtektsforsøk i hovedstaden i 2007, og aldri har tallet vært så høyt.

Tallene som kom frem på Oslo Politidistrikts pressekonferanse i form av rapporten «Voldtekt i Oslo 2007» er så oppsiktsvekkende at flere innvandrerorganisasjoner allerede har fått politiets rapport:

Rapporten «Voldtekt i Oslo 2007» inneholdt en grundig analyse av de anmeldte voldtekter og voldtektforsøk i Oslo i 2007.

– Vi skal ikke slå fast at det har vært en økning. Dette kan også skyldes at økt oppmerksomhet omkring temaet har ført til at flere anmelder voldtekter til politiet. Samtidig skal vi ikke avvise at det har vært en økning, sier visepolitimester i Oslo politidistrikt Sveinung Sponheim til Aftenposten.

Tallene som ble presentert av seniorrådgiver Pål Meland i strategisk stab hadde flere markante trekk:

• Som nevnt var det rekordmange voldtekter i 2007. De siste ti årene har antall anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk nærmest for hvert år.

• 21,7 prosent av alle voldtekter og voldtektsforsøk skjer lørdag etter midnatt (fredagsnatten)

• 36,8 av voldtekter og voldtektsforsøk skjer søndag etter midnatt (lørdagsnatten).

• Nesten halvparten av alle voldtektsofre er mellom 20 og 29 år (44,9 prosent)

• Flere av ofrene er påvirket av rusmidler. I 2000 var halvparten av alle voldtektsofre påvirket. I 2007 var nesten 70 prosent påvirket av rusmidler eller alkohol.

• Totalt er 151 personer mistenkt/siktet etter voldtektsanmeldelsene fra 2007. I 72 prosent av sakene er det ukjent gjerningsmann.

• Av de mistenkte/siktede har 60 prosent norsk statsborgerskap. 18,5 prosent kommer fra Afrika, 9,3 prosent kommer fra Midt-Østen.

• I forhold til befolkningssammensetningen i Oslo, er gjerningsmenn med annen landbakgrunn enn norsk overrepresentert. Dette tallet har økt siden 2000.

• I forhold til befolkningssammensetningen i Oslo hadde 30 prosent av antatte gjerningsmenn afrikansk bakgrunn. Norske statsborgere utgjør 27,4 prosent av samme gruppe.

I henhold til visepolitimester Sveinung Sponheim er følgende beskrivelsen av den gjennomsnittlige gjerningsmannen:

– Han er cirka 30 år, ikke-norsk bakgrunn, arbeidsledig og har et rusproblem, sier Sponheim.

Samtidig mener han det er uheldig at statistikken viser at enkelte befolkningsgrupper er overrepresentert

– Utviklingen er uheldig og bidrar blant annet til stigmatisering av enkelte befolkningsgrupper, mener Sponheim.

Aftenposten: Voldtektsrekord i Oslo