Tirsdag kveld ble flere unge gutter ranet av ungdomsgjenger i Oslo. Ranerne ble omtalt som «mørkhudete» i NTB-meldingen som ble sendt ut. 

De siste par ukene har norske medier nærmest flommet over av historer om hverdagsrasisme, ofte fra kjente personer med minoritetsbakgrunn. Mediene har ryddet forsider og sendeflater for å slippe til alle som ønsker å fortelle sin personlige historie om rasisme – fra «hvite nordmenn».

Det er kanskje derfor mediene mener at norske gutter må tåle litt ekstra fra «mørkhudete gutter»? Som ran og vold når de spiller fotball i ballbingen på den lokale barneskolen? Eller beveger seg gatelangs i nærmiljøet? Det er i hvert fall påfallende tyst (utover gjengivelse av NTB meldinger) når ungdomsgjenger nok en gang går til angrep i et ressurssterkt nærmiljø som Bekkelaget/Nordstrand i Oslo.

Tirsdag kveld ble flere unge gutter ranet av ungdomsgjenger i Oslo. En gutt var blitt truet til å gi fra seg en cap og en hettegenser på en bussholdeplass på Munkerud av syv til åtte personer beskrevet som i alderen 15-18 år. Mens politiet lette etter gjerningspersonene, kom de i kontakt med to andre ungdommer som også var blitt ranet. Ranerne blir beskrevet som «mørkhudete» med ett unntak, i følge NTB. Flere ble senere anholdt, guttene var i 13-14 års alderen.

Kvelden før ble to gutter ranet og utsatt for vold da de spilte fotball i en ballbinge på Bekkelaget skole, ikke langt fra Munkerud. Også disse ranerne ble etterlyst og alle beskrevet som «mørkhudete» av politiet på deres twitterkonto. 

Hvilken hudfarge de ranede guttene har vites ikke. Minoritetsandelen på Bekkelaget og Munkerud skoler ligger på ca. 5 pst, så uavhengig av hudfarge har guttene svært sannsynlig majoritetsbakgrunn. 

Tidligere i vår var det også en ransbølge der unge gutter ranet og truet ungdommer på åpen gate i Oslo. Også disse ranene skjedde i såkalt ressurssterke områder av byen, som Tåsen, Brattlikollen og Smestad. Ungdommene som ranet skal blant annet ha hatt machete. En av ranerne ble beskrevet som «norsk statsborger», men politiet ville ikke gå ut med hvor i Oslo han var hjemmehørende. 

Nordre Aker budstikke skrev en lengre artikkel om disse ranene 16. april i år og spurte den gangen politiet om det var foretatt noen pågripelser i forbindelse med alle ranene, uten å få tilbakemelding. Daværende byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal (SV) var imidlertidig opptatt av at Oslo fortsatt er en trygg by: «Oslo er en trygg by og det skal den fremdeles være. Jeg er glad politiet tar disse sakene på det største alvor. I tillegg samarbeider vi nært med politiet om oppfølging blant ungdom,» sa Gamal til Nordre Aker budstikke (NAB) i april. Øystein Sundelin fra Oslo Høyre ble også intervjuet av lokalavisen. Han var overrasket over at byråd Gamal var tilfreds med kommunens egen innsats. 

«Særlig når vi vet at ungdomskriminaliteten – anmeldelser med mistenkt person under 18 år – har økt med 75 prosent siden dette byrådet tiltrådte,» sa Sundelin til NAB og viste til en rapport fra Oslo-politet fra januar i år.

Rapporten viser at det i 2019 ble registrert 3017 anmeldelser med mistenkt person under 18 år. Dette var en økning på 16 prosent fra 2018. I 2015 var tilsvarende antall anmeldelser 1725. Økningen i anmeldelser med unge mistenkte i 2019 gjalt alle kriminalitetstyper, bortsett fra narkotika.

Ifølge rapporten var antallet ransanmeldelser med mistenkte under 18 år i 2019 113. Dette er en økning på 51 prosent fra 2017-nivå. Fra 2018 til 2019 var økningen på nær 18 prosent, fra 96 tilfeller. Ifølge politiet omhandlet denne økningen mistenkte under 15 år.

Offentligheten får høre lite fra guttene som blir ranet og utsatt for vold i nærmiljøene sine, det begynner å bli mange av dem. Norske medier virker lite interessert i å følge opp disse sakene.

Mens generaliserte rasismebeskyldninger mot majoritetsbefolkningen blir gjentatt og gjentatt, må barn og unge leve videre med traumer ingen skal snakke om.

https://www.noblad.no/gutter-truet-ranet-og-utsatt-for-vold-ved-bekkelaget-skole-politiet-leter-etter-tre-mistenkte-tenaringsgutter/s/5-56-274343

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.