Nytt

Forsiden til Aften 7.juni forteller om en stor økning i lommetyverier i Oslos gater. Antall ofre for lommetyverier tilsvarer nå en norsk småby.

 I første kvartal i år økte antall lommetyverier med 45 prosent. Dette betyr 51 tyverier daglig. Dermed kan man ende opp på nesten 20.000 lommetyverier ved utgangen av året.

Til sammenligning ble det registrert 36 lommetyverier pr. dag i fjor. Går man tilbake til 2010, ble «bare» 23 Oslo-folk robbet for lommebøker, mobiltelefoner og bankkort i løpet av én dag.

Det er i hovedsak profesjonelle lommetyver fra Polen, Romania og Nord-Afrika som har funnet sitt levebrød i Oslos gater. Nordmenn blir ansett som både rike og godtroende. En dårlig kombinasjon i dagens Oslo.

– Det er ingen tvil om at det er mange profesjonelle lommetyver i Oslo akkurat nå. Vi har opplysninger om at mange kommer fra Polen, Romania og Nord-Afrika. Det er også noen etniske nordmenn, men de er ikke organiserte eller profesjonelle. Vi tror at stadig flere velger Norge på grunn av krisen i Europa. Her har vi mye verdier. Nordmenn blir også sett på som godtroende. Vi er heller ikke så flinke til å passe på verdisakene våre, sier Roar Kvassheim, politioverbetjent i Oslo politidistrikt.

Politiet oppretter en egen innsatsgruppe mot lommetyverier. Målet er å få satt flest mulig lommetyver i varetekt og få de domfelt raskt. Det store spørsmålet er hva som skjer hvis man får kontroll på lommetyvene i sentrum. Vil lommetyvene finne andre områder i Oslo for å bedrive sin virksomhet?

Denne uken var politibetjent Lloyd Søreide på plass som første ansatt i lommetyveriprosjektet. Alt i alt vil 10–12 politifolk jobbe i gruppen som i sin helhet vil være på plass om cirka to måneder. Hovedbasen for gruppen blir Sentrum politistasjon.

– Vi vil satse på at tyvene som blir tatt havner i varetekt, og at dommene faller raskt, sier Kvassheim.

– Jeg har blant annet sittet i vakten og tatt imot anmeldelser fra folk som er blitt utsatt for lommetyverier. Mange er frustrerte og lei seg etter å ha blitt frastjålet lommeboken, mobiltelefonen og bankkortene. Derfor har jeg ventet på en slik gruppe, sier Søreide.

http://oslopuls.aftenposten.no/byliv/article744848.ece