Syv av ti pågrepne lommetyver er rumenske statsborgere. Aftenposten har tatt en gjennomgang av 171 dommer mot rumenere i 2012 og 2013 i Oslo, Asker og Bærum og funnet at 152 gjelder tyveri, heleri eller ran.

I all hovedsak er det snakk om lommetyverier, selv om dommene også omfatter tyveri av diesel, kobber, bolig- og butikktyverier.

Roar Kvassheim, leder i politiets innsatsgruppe mot lommetyverier, mener imidlertid at de fleste av disse tyvene ikke fremstår som tiggere.

Politiet dobler innsatsen mot lommetyvene

– Vi har tilfeller av tiggere som begår lommetyverier. Men det store volumet er utført av profesjonelle, pent kledde utlendinger som samarbeider med hverandre i forhåndsdefinerte roller. De vekker ikke oppsikt ved å se ut som tiggere, sier Roar Kvassheim.
Av dem politiet har pågrepet siden august, er 70 prosent rumenere.

– Disse er såpass fingernemme og profesjonelle at det er langt mindre lukrativt for dem å tigge. De kan stjele mange telefoner i løpet av en dag, og har også ofte flere på seg når vi pågriper dem, sier Kvassheim.

Flertallet av de pågrepene er ikke tiggere, men hevder ikke sjelden i retten at de livnærer seg av tigging eller panting av flasker. Det finnes ingen måte politiet kan sjekke disse opplysningene på.

Politiadvokat Morten Reppen mener at tigging i mange tilfeller blir brukt som et skalkeskjul for kriminelle aktiviteter:

Så lenge tigging er lovlig, gir det et grunnlag for å komme til Norge. Det gjør det også umulig å stoppe folk som kommer til Norge uten penger til oppholdet, fordi de kan si at de har planer om å tigge, sier Reppen, som presiserer at han kun uttaler seg på bakgrunn av saker han har jobbet med.

– Bruker bare timer på å bli kriminell
Reppen påpeker at det i mange tilfeller går svært kort tid fra domfelte kommer til landet til de begår kriminalitet.

Reppen påpeker også at det finnes mange eksempler på at tiggingen er nært forbundet med vinningskriminalitetet. Domfelte kan f.eks. forklare at de ankom i den hensikt å tigge, men at det ikke ga nok penger og at de derfor begynte med vinningskriminalitet. Det finnes også eksempler på at kvinnelige tiggere blir brukt som depot for tyver som stjeler lommebøker og telefoner.

– Det er tross alt ikke så mye penger å hente på tigging og flaskesamling, og å oppholde seg i Norge koster penger. Da kommer mange til et punkt der det er nærliggende å skaffe seg inntekter ved hjelp av kriminalitet, sier Reppen.

Aftenposten: 7 av 10 pågrepne er rumenere