Nytt

Rusken er Oslos dugnad for opprydding og forskjønnelse av byen. Nå får Rusken-sjefen dikrimineringsrefs for uttalelser om romfolket. Det er Aftenposten som bringer historien og har en dekkende illustrasjon av forholdene som råder der romfolket slår leir i hovedstadens friområder. Hus konstruert av stokker og presenning, samt mengder av søppel i områder de slår seg ned, har vært en gjenganger de siste årene. Senest i sommer rev politiet en stor leir som huset et ti-talls romfolk. Da uttalte Anikken Haugli(H):

Anniken Hauglie (H), Oslos byråd for sosiale tjenester, synes det er uholdbart av det finnes såpass mange leire hvor det bor romfolk i nærheten av Oslo sentrum.

– Dette er et sosialt problem, og en helsemessig utfordring når det utvikler seg camper midt i byen, sier Hauglie og legger til:

– Denne aksjonen viser jo også at romfolket er en menneskegruppe som lever under vanskelige forhold.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/osloaksjon-politiet-jevnet-romfolkets-teltleirer-med-jorden-3517704.html

Rusken-sjef Jan Hauger får nå refs for uttalelser han kom med i sommer. Han forteller at han snappet opp informasjon i samtaler med andre. Han har videreformidlet uttalelsene og de er siden blitt tillagt ham. Det å si at romfolket er kriminelle, tigger, stjeler og nasker er en generalisering som er uønsket av Likestilling- og diskrimineringsombudet, selv om svært mange erfarer akkurat disse problemene med denne befolkningsgruppen.

Uttalelsene til Rusken-sjefen kan føre til trakasseringer og krenkelser, mener LDO. Det er mulig at det er uttalelsene om at romfolket spiser hunder og måker som skaper størst forargelse, og om de er korrekte er en annen ting. Men at forsøpling, tigging og tyveri følger i kjølevannet av romfolkets leirer er vanskelig å bortforklare for mennesker som har hatt en slik leir i nabolaget.

«De stjeler, nasker, driver med lommetyveri og tigger. Dette er multikriminelle».

«De griller rotter, ender og måker».

«Det er som å slåss mot vindmøller».

Dette er noen av uttalelsene Rusken-sjef Jan Hauger har kommet med om østeuropeiske tiggere det siste året, og som Likestillings- og diskrimineringsombudet nå har reagert på.

I oktober formidlet flere medier historier om romfolk som skulle ha flådd hunder og grillet rotter i Oslo, med Hauger som kilde. Historiene kunne ikke bekreftes av noen, og både politikere og romfolk reagerte på historiene og på Haugers generelle uttalelser om romtiggere. Hauger uttalte også at han ikke så det som sin oppgave å sjekke historiene før han uttalte seg.

Kan føre til krenkelser

«I sine uttalelser generaliserer han med personer med rombakgrunn som gruppe. I tillegg til dette, ser han på rom som et kriminalitets- og renovasjonsproblem», skriver ombudet.

Ombudet skriver også at uttalelsene «kan føre til trakassering og krenkelser mot enkeltindivider på sikt», og vil bruke dem som «eksempel på en type uheldig stereotypifisering». Ombudet påpeker også at offentlige representanter «bør ta et særlig ansvar når de refereres i den offentlige debatten».

Jan Hauger føler nå at det er han selv som er blitt saken. Og Rødt mener at romfolket er utsatt for trakassering. At befolkningsrupper tar seg til rette og forsøpler osloborgernes friområder er ikke lenger det denne saken handler om.

– Da er det jo du som har sagt dette?

– Ja, men dette er hentet ut fra samtaler i befaringer der pressen har vært til stede, sammen med politiet, Ruskenpatruljen og andre ressursgrupper. Jeg er ikke ute etter rumenerne, jeg har bare forsøkt å belyse et problem for Oslo. Disse sitatene er trukket så langt ut at jeg føler at det er jeg som er blitt saken, sier Hauger.

Vil forfølge saken

Han kommer heretter til å vise større varsomhet overfor mediene.

– Jeg har ikke vært aktsom overfor dere i mediene. Jeg kommer til å være mye strengere med sitatsjekk nå. Jeg vil for eksempel kreve sjekk av sitater etter dette intervjuet, sier Hauger.

Det er partiet Rødt som har klaget inn uttalelsene, og de vil nå forfølge saken politisk.

– Romfolket er blitt utsatt for trakassering og behandlet som et renovasjonsproblem. Hvis det skulle være slik at Hauger ikke står for dette, bør byråden uansett beklage på vegne av kommunen overfor romfolk, mener Reza Rezaee (R).

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Rusken-sjefen-far-diskrimineringsrefs-6739078.html#.Tw30o5fXTjs