En måte å stoppe kritikk på er å møte den med ord som brennmerker i den grad at avsender blir taus. Justisminister Knut Storberget har mye å forsvare. Han har gjenoppdaget det gamle ordet «renovasjon», og svinger det mot bl.a. byrådsleder Erling Lae, som våger å si hvem som står bak mange av ranene og tyveriene i Oslo

Man kan forstå at en politiker som skal forsvare at av totalt 11 033 tyverier og ran på åpen gate i Oslo ble bare 80 oppklart, har en vanskelig oppgave. Men Storberget anklager Lae for populisme! Han er selv en råpopulist som tyr til et negativt ladet ord fra den tid borgerskapet ikke likte å se boms og løse eksistenser og fikk dem fjernet. Idag er rollene byttet om: Det er folk som må passe seg. Tiggere og tyver har fritt spillerom.

Hvor politisk styrt denne toleransen/likegyldigheten er, forteller det faktum at Oslo byråd vedtok et forbud mot pågående tigging og fikk det inn i de kommunale politivedtektene da det generelle forbudet mot tigging ble opphevet i 2005. Men Politidirektoratet har nektet å stadfeste byrådets nødklausul.

Byrådsleder Erling Lae har nå sendt brev til justisminister Storberget, med bønn om snarlig statlig godkjennelse av de kommunale politivedtektene som forbyr «pågående» tigging og prostitusjon. Lae gir utenlandske tiggere skylden for mye av vinningskriminaliteten:

«Tiggere med østeuropeisk etnisk bakgrunn representerer «en langt mer aggressiv og pågående tiggeradferd enn det vi tidligere har vært vant til. Det er også sterke indikasjoner på at de står bak mye kriminalitet i form av lommetyverier, innbrudd og butikktyverier, » skriver byrådslederen.

Aftenposten er med på notene når journalisten spør Lae:

– Mange mener de foreslåtte politivedtektene har preg av et renovasjonsønske?

– Det er ingen som mener det skal være et forbud om å be om noe på gaten. Poenget er heller ikke å jage noen som sitter med en kopp.

Lae må be om unnskyldning for at han våger å si det som alle borgere kan se og oppleve på gaten hver dag. De skal ha dårlig samvittighet fordi de ikke vil bli plaget eller ranet!

Det er de politisk korrektes foretrukne metode å finne sterkt belastede ord og hefte dem ved motstanderen eller kritikeren. «Renovasjon» stammer fra en tid som ligger lysår unna vår egen. Men det er et hendig våpen å slenge i ansiktet på den som våger å mukke.

Leder av Kirkens Bymisjon, Stålsett, sa på radio for en tid siden at det ikke gikk an å bortvise østeuropeiske tiggere, fordi det kunne utlegges som rasisme.

Hekseformular

Storberget har åpenbart gjort ordet «renovasjon» til et hekseformular som kan trylle vekk alle ubehageligheter. Aftenposten fortsetter med gatekriminaliteten mandag: Mange av de utenlandske barneranerne på 90-tallet har sluttet seg til kriminelle gjenger. Men: Å sette dem i fengsel vil være sosial renovasjon, sier Storberget.

Han ønsker seg mer kreative reaksjonsformer, som stormøter der gjerningsmann, offer, naboer, pårørende og skole møtes for å finne frem til passende reaksjoner. Men første bud for en slik reaksjonsmåte er at man våger å kalle en spade en spade. Det gjør ikke Storberget, derfor blir politikken et tiltak for å redde politikernes ansikt, på ofrenes bekostning.

Det er også mulig å tenke seg at manglende lovtiltak mot brudd på offentlig ro og orden kan føre til at borgerne fremmedgjøres overfor myndighetene og det demokratiske system.

99 av 100 tyver går fri


Storberget: Populisme

Har endt i gjengmiljø