Rydding etter at rom-folk har brukt området som leirplass.

Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner på tilreisende tiggere: 10 millioner på å rydde opp etter dem og 4,5 millioner på å gi dem overnattingsplasser.

I 2016 ryddet Bymiljøetaten totalt 166 ulovlige leire, og det er mye forsøpling og uforsvarlige sanitære forhold forbundet med slike leire. Tiltakene skal bøte med dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.

Oslo bruker millioner på å rydde opp etter rom-folk

– Oslo kommune skal gjøre det vi kan for å bøte på de problemene som innbyggerne opplever, men den bakenforliggende årsaken, fattigdommen i Øst-Europa, rår ikke vi over. Men det er Oslo kommune som ender med å rydde opp, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Bør vurdere meldeplikt

Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp. I tillegg vil byrådet be om at staten vurderer et initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kan kreves bostedsregistrering for alle tilreisende til Norge.

Høsten 2012 ble en større sigøynerleir ved Sognsvann i Oslo ryddet.

Også krav om meldeplikt for tigging, slik flere andre byer allerede har, må vurderes, mener det rødgrønne byrådet.

10 millioner til rydding

– Innbyggerne i Oslo skal fritt kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka. Derfor må innsatsen for å rydde teltleirer, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes betydelig opp, sier byrådsleder Johansen, som legger 10 millioner kroner på bordet til rydding og vedlikehold. Han ber staten ta ansvar for statlige områder som de tilreisende benytter.

Samtidig er kommunen villig til å legge 4,5 millioner kroner i potten for å øke tilskuddene til de frivillige og ideelle organisasjonene som driver akuttovernattingsplasser. Johansen sier at behovet er mellom 40 og 50 nye plasser, og forventer at hvis kommunen øker innsatsen på dette området, så gjør staten det samme.

I tillegg vil kommunen be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på T-bane, trikk og holdeplasser.

Tar ikke situasjonen på alvor

Byrådet setter også av penger til informasjonstiltak overfor tilreisende om hvilke lover og regler man skal forholde seg til for overnatting i Norge. Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utrede et bedret toalettilbud i Oslo.

Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, sier han tviler på at tiltakene vil føre til merkbare forandringer for Oslos innbyggere. Han mener byrådet fortsatt ikke tar situasjonen på alvor.

– Det er en lang rekke med selvfølgeligheter og tiltak som i stor grad allerede er blitt varslet. Vi ville innført et forbud mot tigging, noe som forhåpentligvis ville redusert problemene med tilgrising, sier Solberg til Aftenposten.