Kommunens folk rydder etter at rom-folk har brukt området som leirplass. (arkivfoto)

Det ble registrert over 170 ulovlige teltleire i Oslo i fjor. Kommunen patruljerer nå hver dag for å hindre at tilreisende bostedsløse slår seg ned ulovlig.

– Den største utfordringen er slitasjen det har på naturen, sier Helene Berger, fungerende avdelingsdirektør for byrom og grønt i Bymiljøetaten, til Aftenposten.

I fjor ble det ifølge avisen registrert over 90 camper i marka og 80 i byggesoner, i tillegg ble det rapportert om over 200 overnattinger i marka. Berger viser til at soveplassene ofte blir etterlatt med matrester og annen søppel strødd rundt.

På spørsmål fra Aftenposten om utfordringene knyttet til bostedsløse sier Berger at de er der hele tiden.

– Nå har vi driftspatruljer ute hver dag for å observere og rydde. Det er vektere i sentrum og i Frognerparken. Vår oppgave er å behandle symptomene, sier Berger til avisen.

Hun sier tiltakene fungerer og at Bymiljøetaten nesten ikke har aksjonert med politiet i 2017, men at det ofte er vanskelig å kommunisere med de bostedsløse.

– Mange kan ikke lese og skrive. De ønsker ikke kontakt med offentlige myndigheter. Da er det viktig at etatene og organisasjonene som er i kontakt med dem, snakker sammen.